Logo

Checklist afstuderen

Samenvatting
Op deze pagina vind je de checklist met betrekking tot de afstudeerprocedure.

StapWieActie
1.StudentAanvraag afstuderen indienen
2.BedrijfsbureauStuurt ontvangst bevestiging samen met (1) formulier verzoek afstuderen met instructie en (2) cijferlijst uit progress voor controle
3.Student en studentcoachVullen samen afstudeerformulier in en controleren cijferlijst. Student stuurt alles op naar bedrijfsbureau
4.BedrijfsbureauArchiveert ondertekend afstudeerformulier en cijferlijst
5.Student Vult assessmentportfolio bij vak Widp in Canvas, bevriest de definitieve versie en dient deze in. Vanaf collegejaar 2022-2023 werken we in alle jaren met assessmentportfolio's op Canvas
6.BedrijfsbureauPlant assessment in, regelt assessoren, informeert betrokkenen
7.AssessorenChecken portfolio voorafgaand aan assessment; kan student assessment doen?
8.StudentDoet assessment
9.AssessorenVoeren cijfers door, dienen representatieve set in
10.BedrijfsbureauVerwerkt beoordeling in Progress en checkt: Progresscijferlijst, betaalgegevens, inschrijving, archivering representatieve set
11.BedrijfsbureauStudent felicitaties mailen, diploma wordt aangevraagd (uitleg procedure); student mag zich nog niet uitschrijven!
12.BedrijfsbureauMaakt examenregel aan in Progress en vraagt Examencommissie om deze definitief te maken
13.BedrijfsbureauVraagt akkoord aan examencommissie op checklist afstudeerverzoek.
14.ExamencommissieMaakt examenregel definitief en geeft akkoord op checklist
15.BedrijfsbureauVraagt getuigschrift/diploma aan bij FLOT
16.FLOTMaakt getuigschrift en informeert Bedrijfsbureau FHTL
17.BedrijfsbureauCertificaatnummer zichtbaar + Judicium aangevuld door FLOT? Student mailen over uitschrijven Studielink, diploma-uitreiking en baccalaureaat (indien van toepassing)
18.BedrijfsbureauDraagt zorg voor drukken supplementen, vraagt diploma aan bij SVprinten en vraagt baccalaureaat aan
19.BedrijfsbureauArchiveert supplementen. Diploma wordt gearchiveerd door Fontys
20.BedrijfsbureauBewaart contactgegevens student t.b.v. diploma-uitreiking; student wordt automatisch door Fontys uitgeschreven van Fontys-mail
21.BedrijfsbureauPlant diploma-uitreiking en communiceert dit naar betrokkenen

Laatst gewijzigd op 2022-11-18 10:52:55 door Stougie, Evelien