Logo

Cohort- en opleidingswissel

Samenvatting

Je leest hier informatie over wat er gebeurt als een cohortwissel nodig is, als je van opleiding wilt veranderen na het behalen van de propedeuse of als je na het behalen van de BA in één jaar het andere BA-getuigschrift wil behalen.

Algemene richtlijnen

De student dient zich altijd in te schrijven voor de opleiding die hij of zij wil volgen. Zoals bij elke nieuwe inschrijving wordt de student ingedeeld in het cohort van het jaar van inschrijving. In bijzondere gevallen kan de examencommissie besluiten de student in een ouder cohort in te delen. In Progress krijgt de student de bij het cohort behorende pakketten.

Studieovereenkomst

Alle door de examencommissie verleende vrijstellingen worden samen met de cohortindeling vastgelegd in een door de examencommissie en student ondertekende studieovereenkomst.

De studieovereenkomst vormt de basis waarop het bedrijfsbureau de vrijstellingen verwerkt in Progress.

Opleidingswissel

De student wisselt van opleiding na het behalen van de propedeuse: zij/hij krijgt een vrijstelling voor de propedeuse op basis van de behaalde propedeuse van de oude opleiding. De overige behaalde vakken uit de oude opleiding worden als volgt verwerkt:
  • Bij dezelfde vakcode worden de resultaten automatisch overgenomen.
  • Van vakken uit het oude programma worden de resultaten overgenomen als er meer dan 80% overlap is met een vak uit het nieuwe programma
  • Vakken uit het oude programma die voor 70%-80% overlappen gelden als grond voor vrijstelling in het nieuwe programma
  • Behaalde minors worden overgenomen

Kopopleiding lerarenopleiding

De student krijgt op basis van een door de overheid aangewezen behaalde opleiding vrijstelling voor de propedeuse en voor alle andere vakken (inclusief de minor of vrije ruimte), behalve voor de 60 ec aan gedefinieerde vakken van de kopopleiding.

Theologie

De student wil na het behalen van het getuigschrift van de lerarenopleiding ook het getuigschrift theologie behalen. Zij/hij krijgt op basis van het getuigschrift van de lerarenopleiding vrijstelling voor de propedeuse en voor alle andere studieonderdelen (inclusief de minor of vrije ruimte), behalve voor OidP I en II, en WidP (60ec).

Studieversneller

Studenten die de opleiding beginnen met een substantiële vrijstelling kunnen door de examencommissie worden ingedeeld in een ouder cohort.

Studievertrager

Studenten die gedurende hun opleiding substantiële studieachterstand oplopen kunnen door de examencommissie worden ingedeeld in een recenter cohort (zie beleid inzake langstudeerders). De tot dan toe behaalde vakken worden als volgt verwerkt:
  • Bij dezelfde vakcode worden de resultaten automatisch overgenomen.
  • Van vakken uit het oude programma worden de resultaten overgenomen als er meer dan 80% overlap is met een vak uit het nieuwe programma.
  • Vakken uit het oude programma die voor 70%-80% overlappen gelden als grond voor vrijstelling in het nieuwe programma.
  • Behaalde minors worden overgenomen.
Laatst gewijzigd op 2023-12-13 11:59:03 door Stougie, Evelien