Logo

Dublindescriptoren - Eindkwalificaties opleiding leraar godsdienst

Kennis en InzitToepassen van kennis en inzichtOordeels-vormingCommuni-catieLeervaar-digheden
Vakinhoudelijk bekwaam
Vakdidactisch bekwaam
Pedagogisch bekwaam
Professionele basis voor goed leraarschap
Laatst gewijzigd op 2023-01-25 10:33:18 door Martinus, Mirte