Logo

Hoger instituut voor Godsdienstwetenschappen (ISSR)

Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing is per 15 juli 2010 door de Congregatie voor het Katholiek Onderwijs erkend als Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen.

Het instituut biedt bacheloropleidingen aan die voldoen aan de vereisten zoals die zijn beschreven in de globale curriculumbeschrijving die bij gelegenheid van de oprichting zijn opgesteld en door de Congregatie zijn vastgesteld. Daarin staat per bacheloropleiding de verdeling van de studiepunten over de verschillende disciplines en per discipline welke vakinhouden aan de orde dienen te komen.

Studenten die de Bachelor met goed gevolg hebben afgerond ontvangen samen met het bachelorgetuigschrift een kerkelijk baccalaureaat in de Godsdienstwetenschappen. Dit diploma wordt afgegeven door de Tilburg School of Catholic Theology (TST).
Laatst gewijzigd op 2022-12-23 11:40:49 door Luijten, Eric