Logo

Studiegids

Samenvatting
Het onderwijsprogramma wordt vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en vervolgens geïmplementeerd in de digitale studiegids. Uitgebreidere cursusinformatie staat op het LMS Canvas.

De samenhang van eindkwalificaties, leerdoelen, onderwijseenheden, toetsing en studielast

De digitale studiegids geeft per cohort de volgende informatie:
  • Het programma met de studieonderdelen, de studielast in ec's, de contacturen, de toetsing verdeeld over de jaren en per jaar verdeeld over de drie perioden
  • De samenhang van de studieonderdelen met de eindkwalificaties, de kennisbasis en met het landelijke opleidingsprofiel. Deze samenhang wordt in beeld gebracht aan de hand van gekleurde bolletjes.

Onderwijsprogramma's per opleiding:

Aanbod vrije ruimte

Klik hier voor het aanbod vrije ruimte.

Facultatief programma

Cursusbeschrijvingen

Op ieder studieonderdeel kan worden doorgeklikt naar een korte formele cursusbeschrijving, waarin het studieonderdeel volgens een vast format beschreven wordt.

Canvas

Uitgebreide studiehandleidingen staan sinds studiejaar 2021-2022 op Canvas. De cursussen worden voorafgaand aan elk studiejaar aangemaakt door het bedrijfsbureau: docenten worden de rol van cursusco├Ârdinator toegekend en studenten worden op basis van de klassenlijsten in mijnFHTL toegevoegd. Het bedrijfsbureau zorgt voor het toevoegen van individuele studenten aan canvascursussen.
Laatst gewijzigd op 2023-02-22 11:35:41 door Luijten, Eric