Logo

Onlineonderwijs

Samenvatting
Op deze pagina lees je welke richtlijnen FHTL hanteert met betrekking tot de inzet van onlineonderwijs

Uitgangspunt is dat onderwijs op locatie de voorkeur heeft boven onlineonderwijs, omdat onlineonderwijs onder meer ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs en van de groepsvorming in de klassen.

Richtlijn

In de volgende situaties wordt onlineonderwijs ingezet:
  • als de overheid en/of Fontys Hogescholen, bijvoorbeeld in het geval van een pandemie, het onderwijs op locatie verbiedt of als er bijzondere omstandigheden zijn, zoals bijvoorbeeld als door een zware storm het openbaar vervoer niet rijdt, waardoor onderwijs op locatie niet mogelijk of niet wenselijk is. In dit geval gaan zowel docenten als studenten online.
  • als een student of docent van rechtswege niet naar de onderwijslocatie mag komen, bijvoorbeeld doordat zij/hij in quarantaine zit, terwijl zij/hij wel in staat is onderwijs te volgen/geven. In dit geval wordt bij voorkeur alleen voor deze student(en) de mogelijkheid het onderwijs online te volgen.
  • als een student door persoonlijke omstandigheden zoals een fysieke beperking langdurig niet in staat is onderwijs op locatie te volgen kan zij/hij een verzoek doen aan directie, ondersteund door een positief advies van de studentendecaan, om het onderwijs online te volgen. Directie kan alleen toestemming verlenen het onderwijs online te volgen. Om toetsen online te maken is toestemming nodig van de examencommissie.

Overige afspraken

  • van onlineonderwijs worden in beginsel geen opnames gemaakt
  • in geval van een op een onderwijs kunnen docent en student in afwijking van wat hierboven staat in goed overleg besluiten het onderwijs online te laten plaatsvinden.
Laatst gewijzigd op 2023-03-17 09:22:20 door Luijten, Eric