Logo

Studentenstatuut

Samenvatting
Er is een Studentenstatuut waarin de rechten en plichten van de student staan beschreven. Er zijn twee delen: opleidingsspecifiek en instellingsspecifiek.

Opleidingsspecifiek deel

Alle opleidingen van Fontys hebben opleidingsspecifieke delen. Deze worden meestal als de Onderwijs- en Examenregeling (OER) aangeduid. De opleidingen van FHTL hebben een eigen gemeenschappelijke OER.

Het opleidingsspecifieke deel van het studentenstatuut bestaat uit drie onderdelen (aangeduid met A, B en C), waarvan de OER het grootste en belangrijkste deel is. Dat verklaart ook waarom dit deel van het studentenstatuut de OER wordt genoemd. Naast de OER bevat dit deel van het studentenstatuut ook nog informatie over de studieopbouw en ondersteunende faciliteiten en een eventuele interne klachtenregeling.

Instellingsspecifiek deel

Het instellingsspecifieke deel geldt voor heel Fontys en wordt het Fontys Studentenstatuut genoemd.

Het Fontys Studentenstatuut beschrijft op globaal niveau een groot aantal onderwerpen die in verschillende regelingen zijn uitgewerkt (denk aan inschrijving, excursies, stages, financiƫle ondersteuning, privacy, voorzieningen, huisregels etc.). Ook zijn hierin de maatregelen opgenomen die aan een student mogen worden opgelegd die gehandeld heeft in strijd met een regeling van Fontys. In hoofdstuk 7 zijn alle rechtsbeschermingsprocedures voor studenten uitgewerkt, waaronder de herzieningsprocedure bij de examencommissie en de beroepsprocedure bij het College van beroep voor de examens.

Het Studentenstatuut wordt jaarlijks geactualiseerd en is te vinden op

Contact: juridischezaken@fontys.nl

Laatst gewijzigd op 2022-10-21 13:17:29 door Luijten, Eric