Logo Fontys Hogeschool Theologie LevensbeschouwingInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19PRAS41 Studieloopbaanbegeleiding incl assessmentvoorbereiding

1 ec

voltijd: 28 cu (14 bijeenkomsten)
deeltijd: 20 cu (10 bijeenkomsten)

Ba LGL jaar 1
Ba GPW jaar 1

Beroepsvoorbereiding

Voorbereiding op het competentie-examen/assessment van het eerste jaar. Informatie over verslaglegging m.b.v. de STARR methode, opbouw en inhoud portfolio als ook over het verloop van een assessment.
Oefenen van een assessment.

Naast de groepsbijeenkomsten zijn er individuele gesprekken.

Je bent alle bijeenkomsten aanwezig.
Je levert reflectieverslagen en t.b.v. het asessment een portfolio aan (digitaal en op papier).
Je hebt een open, sociale en actieve houding tijdens de bijeenkomsten.
Per bijeenkomst maakt een van de studenten een verslag t.b.v. de hele groep.

Training

Ba LGL

    Geen kennisbasis gevonden.

Ba GPW

    Geen kennisbasis gevonden.
 

Ba LGL

  • A.5 onderkent het belang van een open leef en werkklimaat dat een vriendelijke en cooperatieve sfeer bevordert
  • A.6.2 kent de te hanteren regels en afspraken en houdt zich daaraan

Ba GPW

  • A.5 onderkent het belang van een open leef en werkklimaat dat een vriendelijke en cooperatieve sfeer bevordert
  • A.6.2 kent de te hanteren regels en afspraken en houdt zich daaraan

  • Assessment
  • Reflecteren

behaald/niet behaald

Direct na het assessment; ingevuld formulier volgt uiterlijk een week later.

Verplichte literatuur

Aanbevolen literatuur