LogoInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19PRVL11 Studievaardigheden

1 ec

voltijd: 42 cu (21 bijeenkomsten)
deeltijd: 16 cu (8 bijeenkomsten)

Ba LGL jaar 1
Ba GPW jaar 1

Beroepsvoorbereiding

Trainen van studievaardigheden.

Voorbereiden van de werkcollege-opdrachten en actieve participatie.

Werkcollege

Ba LGL

  Geen kennisbasis gevonden.

Ba GPW

 • 1.2. Orientatie op het beroep docent GL Basishandelingen: 1. sensibiliteit ontwikkelen, 2.persoonlijke waarden opsporen, 3. oriënteren op gemeen- schappen en bronnen , 4. ethisch en levens- beschouwelijk denken en communiceren, 5. ethisch en levensbeschouwelijk godsdienstig handelen, 6. beroepsethiek / historische en mondiale ontwikkelingen van het schoolvak, 7. levensbeschouwelijk begeleiden van leerlingen.
 • 1.3. Omgaan met taal en betekenis van taal: het kunnen zien van gelaagdheid in taal en
  het kunnen herkennen en gebruiken van begrippen met een eenduidige of juist meerduidige betekenis.
 

Ba LGL

 • A.1.1 beschrijft de eigen kwaliteit en beperkingen
 • A.1.14 kan in voldoende mate reflecteren op zijn studie en leerstijl om zijn bekwaamheid te kunnen ontwikkelen
 • A.1.4 werkt op een planmatige manier aan zijn eigen ontwikkeling
 • A.1.7 staat open voor andere visies en ideeën
 • A.5 onderkent het belang van een open leef en werkklimaat dat een vriendelijke en cooperatieve sfeer bevordert

Ba GPW

 • A.1.1 beschrijft de eigen kwaliteit en beperkingen
 • A.1.14 kan in voldoende mate reflecteren op zijn studie en leerstijl om zijn bekwaamheid te kunnen ontwikkelen
 • A.1.4 werkt op een planmatige manier aan zijn eigen ontwikkeling
 • A.1.7 staat open voor andere visies en ideeën
 • A.5 onderkent het belang van een open leef en werkklimaat dat een vriendelijke en cooperatieve sfeer bevordert

geen

 • Reflectie/Leerverslag
 • Toepassen

cijfer 1-10

15 werkdagen

Verplichte literatuur

Aanbevolen literatuur