LogoInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19PRVL32 Stemgebruik


Silva, Yinske

1 ec

voltijd: 16 cu (8 bijeenkomsten)
deeltijd: 8 cu (4 bijeenkomsten)

Ba LGL jaar 1
Ba GPW jaar 1

Beroepsvoorbereiding

Kennis van het effect van houding, ademhaling en uitspraak in het algemeen op het stemgebruik;
Kennis van expressieve factoren bij het spreken zoals tempo, melodie en gebaren;
Eigenheid vinden in houding, ademhaling, stemgebruik en expressie;
Zelf een heldere, voldoende luide stem produceren met voldoende resonans en een goede toonhoogte (ook bij stemverheffen);
Zelf op expressieve wijze spreken voor de groep;

Theorie wordt afgewisseld met veel oefenen.

Van studenten wordt actieve deelname aan de oefening verwacht

Training

Ba LGL

    Geen kennisbasis gevonden.

Ba GPW

    Geen kennisbasis gevonden.
 

Ba LGL

  • A.5.4 toont betrokkenheid bij individuele leerlingen, pastoranten, cliënten en groepen

Ba GPW

  • A.5.4 toont betrokkenheid bij individuele leerlingen, pastoranten, cliënten en groepen

  • Simulatie
  • Presentatie
  • Toepassen

cijfer 1-10

n.v.t.

Verplichte literatuur

Aanbevolen literatuur