Logo Fontys Hogeschool Theologie LevensbeschouwingInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19PRVL31 Gespreksvaardigheden

1 ec

voltijd: 28 cu (14 bijeenkomsten)
deeltijd: 12 cu (6 bijeenkomsten)

Ba LGL jaar 1
Ba GPW jaar 1

Beroepsvoorbereiding

In deze module maak je kennis met vaardigheden om een levensbeschouwelijk gespek (beter) te kunnen voeren. Je maakt kennis met achterliggende theorieen uit mn. de psychologie en met behulp hiervan, in combinatie met eigen verhalen oefen je om je eigen manier van gesprekvoering te kunnen evalueren.

Actieve participatie en de bereidheid (delen van) je eigen verhaal met een medestudent te bespreken. Tevens bereid je de literatuur voor en je kunt deze tijdens de bijeenkomsten presenteren.

Lees voor het eerste college uit het boek Psychologische gespreksvoering t/m bladzijde 56

Training

Ba LGL

  Geen kennisbasis gevonden.

Ba GPW

  Geen kennisbasis gevonden.
 

Ba LGL

 • A.1.1 beschrijft de eigen kwaliteit en beperkingen
 • A.1.14 kan in voldoende mate reflecteren op zijn studie en leerstijl om zijn bekwaamheid te kunnen ontwikkelen
 • A.1.2 reflecteert op eigen gedrag en betrekt in zijn reflectie de feedback van anderen
 • A.1.3 weet aan te geven op welke punten de eigen competentie(ontwikkeling) verbeterd kan worden
 • A.2.10 verwoordt het belang van eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen, pastoranten en cliënten
 • A.5.13 kan enkele communicatielijnen en –vormen die deel uit maken van de rol en taken van docent, pastor en geestelijk verzorger beschrijven
 • A.5.16 kan in een verbatim of trainingssituatie het verhaal van de leerling, pastorant of cliënt weergeven zonder vooringenomenheid en eigen oordeel

Ba GPW

 • A.1.1 beschrijft de eigen kwaliteit en beperkingen
 • A.1.14 kan in voldoende mate reflecteren op zijn studie en leerstijl om zijn bekwaamheid te kunnen ontwikkelen
 • A.1.2 reflecteert op eigen gedrag en betrekt in zijn reflectie de feedback van anderen
 • A.1.3 weet aan te geven op welke punten de eigen competentie(ontwikkeling) verbeterd kan worden
 • A.2.10 verwoordt het belang van eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen, pastoranten en cliënten
 • A.5.13 kan enkele communicatielijnen en –vormen die deel uit maken van de rol en taken van docent, pastor en geestelijk verzorger beschrijven
 • A.5.16 kan in een verbatim of trainingssituatie het verhaal van de leerling, pastorant of cliënt weergeven zonder vooringenomenheid en eigen oordeel

geen

Leerverslag

Aanwezigheid werkcollege 80%
-Literatuur gelezen hebben
-Werkstuk van minimaal 6 a-4 in eigen woorden.
1.Beschrijf wat je hebt geleerd over de theoretische achtergrond van psychologische gespreksvoering
2.Beschrijf de relatie hulpverlening – client/pastor-pastorant/geestelijk verzorger-bewoner
3.Benoem de gespreksvaardigheden en beschrijf wat je dan als pastor/hulpverlener/ geestelijk verzorger doet

2 weken na beeindignig van de training (25 juni 2013)

(zie tentaminering)

 • Reflectie/Leerverslag
 • Evalueren
 • Samenvatten
 • Rapporteren
 • Reflecteren

behaald/niet behaald

15 werkdagen

Verplichte literatuur

Aanbevolen literatuur