LogoInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19PRVL12 Presentatievaardigheden

1 ec

voltijd: 24 cu (12 bijeenkomsten)
deeltijd: 12 cu (6 bijeenkomsten)

Ba LGL jaar 1
Ba GPW jaar 1

Beroepsvoorbereiding

Kennismaken met de technieken van presentatievaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. Aandacht voor het schrijven van papers: opbouw, notenapparaat, literatuurlijst, citeren, correct taalgebruik.
Tijdens de trainingsduur schrijf je een tekst als onderdeel van het schriftelijk taalgebruik, je levert deze in ter beoordeling. Verder houd je een korte presentatie van enkele minuten. Hierop krijg je feedback.

Actieve bijdrage aan de bijeenkomsten. Per bijeenkomst korte voorbereiding. Aanwezigheidsplicht.

Training

Ba LGL

    Geen kennisbasis gevonden.

Ba GPW

  • 1.3. Omgaan met taal en betekenis van taal: het kunnen zien van gelaagdheid in taal en
    het kunnen herkennen en gebruiken van begrippen met een eenduidige of juist meerduidige betekenis.
 

Ba LGL

  • A.5.1 communiceert adequaat door het hanteren van verbale (bijv. volume, tempo, articulatie, melodie) en non-verbale technieken (bijv. mimiek, uiterlijk, lichaamshouding)

Ba GPW

  • A.5.1 communiceert adequaat door het hanteren van verbale (bijv. volume, tempo, articulatie, melodie) en non-verbale technieken (bijv. mimiek, uiterlijk, lichaamshouding)

Geen

n.v.t.

  • Presentatie
  • Toepassen

cijfer 1-10

n.v.t.

Verplichte literatuur

Aanbevolen literatuur