Logo Fontys Hogeschool Theologie LevensbeschouwingInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19HFBWGP Exegese OT: Geschriften en psalmen

5 ec

voltijd: 32 cu (16 bijeenkomsten)
deeltijd: 22 cu (11 bijeenkomsten)

Ba LGL jaar 3
Ba LGL jaar 2
Ba GPW jaar 3
Ba GPW jaar 2

Heilige Schrift

Inleiding op de Geschriften. Psalmen. Het lezen van poëzie. Wijsheidsliteratuur. Van de aangegeven bijbelboeken neem je minstens globaal kennis (grootte, soort tekst, opbouw, eventueel verhaallijn).

De afsluiting bestaat uit een schriftelijk tentamen in combinatie met een thuisopdracht. Actieve participatie in de lessen is voorwaarde voor het met goed gevolg kunnen afleggen van het tentamen. In het tentamen ligt de nadruk op de in de lessen behandelde leerstof.

Werkcollege

Ba GPW

  Geen kennisbasis gevonden.

Ba LGL

  Geen kennisbasis gevonden.
 

Ba GPW

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Ba LGL

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Bijbel Inleiding met een voldoende afgesloten.

 • Kennistoets
 • Werkstuk
 • Feitenkennis
 • Toepassen
 • Analyseren

cijfer 1-10

15 werkdagen na inlevering van het gemaakte werk

Verplichte literatuur

 • NBV Studiebijbel (2008), De Nieuwe Bijbelvertaling met uitleg, achtergronden en illustraties. Heerenveen: Jongbloed (aanschaffen)
 • Snoek, H. (2010), Een huis om in te wonen. Uitleg en interpretatie van de Bijbel. Kampen: Kok (aanschaffen)

Aanbevolen literatuur