Logo Fontys Hogeschool Theologie LevensbeschouwingInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19HFWBGW Geschiedenis van de wijsbegeerte


Maes, Marieke

3 ec

voltijd: 24 cu (12 bijeenkomsten)
deeltijd: 16 cu (8 bijeenkomsten)

Ba LGL jaar 3
Ba LGL jaar 2
Ba GPW jaar 3
Ba GPW jaar 2

Wijsbegeerte

In deze module maken we een reis door de wijsbegeerte vanaf Augustinus tot de moderne tijd. Aan de orde komen de wijze waarop filosofie en theologie bij Augustinus en in de Middeleeuwen beoefend werden. De nieuwe vraagstelling van de Renaissance en de Verlichting, de opkomst van de exacte wetenschappen. De nieuwe relaties tussen geloof en wetenschap. Over het algemeen gebruiken we 25 eeuwen westerse Filosofie. De pagina nummers verwijzen naar dit boek.

1 Augustinus:Inleiding 103-105 Confessiones boek 10
Voltijd: Augustinus 105-111
2 Middeleeuwen Inleiding 123- 130; Anselmus 141-148;
Thomas van Aquino Inleiding 156-158;
3 Renaissance 189-199; Erasmus 208-214;
Voltijd: Spinoza Theologisch Politiek Traktaat hoofdstuk 13 en 14. (Zie tekst op portal.)
4 zeventiende en achttiende eeuw 233-246; René Descartes 247-253;
5 John Locke 268-276;
voltijd; Rousseau 299-307
6 Immanuel Kant 308-315
G.W.H.Hegel 328-335

De student heeft de aangegeven teksten gelezen en tenminste een reflectieve vraag geformuleerd.

Hoorcollege Naast overdracht van informatie worden in de contacturen teksten besproken. De student heeft steeds de opgegeven teksten van te voren gelezen en daarbij reflectieve vragen geformuleerd.

Ba LGL

  Geen kennisbasis gevonden.

Ba GPW

  Geen kennisbasis gevonden.
 

Ba LGL

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Ba GPW

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

inleiding filosofie van propedeuse moet zijn afgerond.

 • Overall toets
 • Overall toets
 • Reflecteren
 • Synthetiseren
 • Analyseren

cijfer 1-10

Verplichte literatuur

Aanbevolen literatuur