LogoInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19HFSWGS Godsdienstsociologie en -psychologie


Sengers, Erik

5 ec

voltijd: 32 cu (16 bijeenkomsten)
deeltijd: 22 cu (11 bijeenkomsten)

Ba LGL jaar 3
Ba GPW jaar 3

Menswetenschappen

Algemeen: In deze cursus word je nader ingeleid in een sociaal-wetenschappelijke bestudering van religie en geloof. Methodisch is hiervoor het kenmerkende een praktische (empirische) benadering. In de sociologie kijk je vooral vanuit groepen en organisaties (bovenindividuele verklaringskaders) en in de psychologie hanteer je meer individuele verklaringskaders (bv. de invloed van persoonlijkheids-kenmerken). Sociologie In deze cursus maak je nader kennis met de toepassing van basisbegrippen van de godsdienstsociologie. De cursus wil je vertrouwd maken met het doen van en gebruik maken van empirisch sociologisch onderzoek , in het bijzonder van de godsdienstsociologie, en maakt je de vruchtbare samenwerking en wederzijdse uitwisseling met de theologie duidelijk. Dit leer je vooral door in de dagelijkse werkelijkheid te kijken en de krant te lezen op een wetenschappelijke manier.

Voorbereiding van de colleges door de studiestof te bestuderen,
actieve participatie aan de discussie in college
deelnameverplichting: als aan werkcollege

Hoorcollege het wordt zeer gewaardeerd als de studenten hun eigen vragen en ervaringen inbrengen, ook vanuit de actualiteit, waardoor er een interactief college ontstaat dat tegemoet komt aan de vragen van de studenten.

Ba GPW

  Geen kennisbasis gevonden.

Ba LGL

  Geen kennisbasis gevonden.
 

Ba GPW

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Ba LGL

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Verondersteld wordt het college van de propedeuse gevolgd te hebben. In dit college worden sociaal-wertenschappelijke inzichten met name toegepast op religieuze verschijnselen.

Opdrachten

deeltoets sociologie, deeltoets psychologie

na afronding van het onderdeel sociologie

cijfer

 • Kennistoets
 • Kennistoets
 • Kennistoets
 • Kennistoets
 • Analyseren
 • Toepassen
 • Begrijpen
 • Kennis

cijfer 1-10

15 werkdagen na inlevering vh gemaakte werk

Verplichte literatuur

 • G.Dekker, H.C.Stoffels, (), Godsdienst en samenleving. Kampen 2011, 9e druk
 • Van Saane (201 ebook ), Religie is zo gek nog niet. Baarn: Ten have (aanschaffen)

Aanbevolen literatuur