LogoInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19HFMINO Minorruimte

30 ec

voltijd: 0 cu (0 bijeenkomsten)
deeltijd: 0 cu (0 bijeenkomsten)

Ba LGL jaar 3
Ba LGL jaar 2
Ba GPW jaar 3
Ba GPW jaar 2

Ba GPW

    Geen kennisbasis gevonden.

Ba LGL

    Geen kennisbasis gevonden.
 

Ba GPW

    Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Ba LGL

    Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

behaald/niet behaald

Verplichte literatuur

Aanbevolen literatuur