LogoInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19PRBP42 God ter sprake + beroepsproduct 2

5 ec

voltijd: 48 cu (24 bijeenkomsten)
deeltijd: 24 cu (12 bijeenkomsten)

Ba LGL jaar 1
Ba GPW jaar 1

Menswetenschappen

Het voeren van een levensbeschouwelijk gesprek vooronderstelt kennis, vaardigheden en attitude.
In de training gespreksvaardigheden (bij Ellen Hogema) ligt de nadruk op het verwerven van de benodigde vaardigheden. In deze cursus ligt de nadruk meer op kennis en vaardigheden samen: hoe voer je een inhoudelijk levensbeschouwelijk gesprek.
Dt en VT samen buigen zich hierover en werken aan een BP met Marieke Milder. De VT groep zoomt in op het levensverhaal met Marieke Maes.

De titel ’God ter sprake’ maakt duidelijk dat het niet alleen gaat om kennis van levensbeschouwelijke gespreksvoering, maar dat er ook theologische vragen aan de orde zijn: hoe breng je binnen het levensbeschouwelijke gesprek ook het uiteindelijk goede en ware ter sprake, en hoe breng je in het levensbeschouwelijk gesprek het verhaal van de mens in gesprek met de vele verhalen zoals die binnen de christelijke traditie worden overgeleverd. En hoe ben je levensbeschouwelijk in gesprek met de tijd waarin je nu leeft.

In de laatste halve eeuw is de beroepsmatige uitoefening van levensbeschouwelijke communicatie behoorlijk veranderd.De professionalisering groeide sterk. De eenzijdigheid die pastorale begeleiding vroeger soms kenmerkte, verdween langzamerhand ten bate van meer aandacht voor wat de cliënt of pastorant zelf aan zin en betekenis in dergelijke gesprekken naar voren wilde brengen.

Net als de cursus Kerkgeschiedenis in het voortgezet onderwijs uit het najaarsemester mondt de gezamenlijke VT en DT cursus uit in een beroepsproduct.
Dit beroepsproduct bestaat uit een demonstratie van het levensbeschouwelijk gesprek dat door een groep van studenten wordt voorbereid en uitgevoerd. De demonstratie is bedoeld voor een groep vrijwilligers die actief zijn (of in de toekomst willen zijn) in een zorginstelling. Via deze demonstratie, zo is de bedoeling, krijgen zij meer zicht op het werk van de geestelijke verzorger, de wijze waarop hij of zij levensbeschouwelijke gesprekken voert en vooral wat het eigene van een levensbeschouwelijk gesprek uitmaakt.
De demonstratie bevat dus allerlei elementen van voorlichting. Het product is ‘een demonstratie’ van het levensbeschouwelijk gesprek.

De votijdstudenten maken daarnaast een opdracht mbt het levensverhaal.

Studenten worden geacht actief mee te doen door stellen van vragen, mee denken, kritisch te luisteren etc, en het opgegeven huiswerk te doen:

Bp bijeenkomsten
Voorbereiden van de werkcollege opdrachten en voorbereiden van de groepsopdracht.

Werkcollege

Ba LGL

  Geen kennisbasis gevonden.

Ba GPW

 • 1.1. Inleiding in de verschillende disciplines van het vakgebied: bijbelwetenschappen, kerkgeschiedenis, godsdienstwijsbegeerte en ethiek, godsdienstwetenschap, sociaal- wetenschappelijke vakken.
 • 1.2. Orientatie op het beroep docent GL Basishandelingen: 1. sensibiliteit ontwikkelen, 2.persoonlijke waarden opsporen, 3. oriënteren op gemeen- schappen en bronnen , 4. ethisch en levens- beschouwelijk denken en communiceren, 5. ethisch en levensbeschouwelijk godsdienstig handelen, 6. beroepsethiek / historische en mondiale ontwikkelingen van het schoolvak, 7. levensbeschouwelijk begeleiden van leerlingen.
 

Ba LGL

 • A.1.11 kan het eigen religieuze levensverhaal vertellen en een bijzondere ervaring daarin een plaats geven
 • A.5.1 communiceert adequaat door het hanteren van verbale (bijv. volume, tempo, articulatie, melodie) en non-verbale technieken (bijv. mimiek, uiterlijk, lichaamshouding)
 • A.5.11 kan het levensbeschouwelijke verhaal bij een ander herkennen
 • A.5.3 bevordert communicatie door te luisteren en samen te vatten
 • A.7.1 Benoemt het verschil tussen probleemstelling, vraagstelling en doelstelling.

Ba GPW

 • A.1.11 kan het eigen religieuze levensverhaal vertellen en een bijzondere ervaring daarin een plaats geven
 • A.5.1 communiceert adequaat door het hanteren van verbale (bijv. volume, tempo, articulatie, melodie) en non-verbale technieken (bijv. mimiek, uiterlijk, lichaamshouding)
 • A.5.11 kan het levensbeschouwelijke verhaal bij een ander herkennen
 • A.5.3 bevordert communicatie door te luisteren en samen te vatten
 • A.7.1 Benoemt het verschil tussen probleemstelling, vraagstelling en doelstelling.

n.v.t.

 • Overall toets
 • Toepassen
 • Evalueren

cijfer 1-10

15 werkdagen na inlevering van het gemaakte werk

Verplichte literatuur

Aanvullende verplichte literatuur voltijdstudenten

 • Meer, Vonne van der (), Het zingen, het water, de peen. Nachtgoed. Verhalen (portal)

Aanbevolen literatuur