LogoInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19PRST31 Stage propedeuse


Milder, Marieke

2 ec

voltijd: 8 cu (4 bijeenkomsten)
deeltijd: 8 cu (4 bijeenkomsten)

Ba LGL jaar 1
Ba GPW jaar 1

Beroepsvoorbereiding

Voorbereiding en begeleiding van de stage in het onderwijs, het pastorale veld van de parochie en/of de geestelijke verzorging.

De student zoekt actief een stageplaats. Maakt de opdrachten, houdt een logboek bij (ten behoeve van het stageverslag) en maakt een stageverslag.De studentn schrijft na iedere stagebijeenkomst een reflectieverslag en levert dat uiterlijk vier dagen vóór de volgende stagebijeenkomst in bij de docent.

Werkbegeleiding

Ba LGL

  Geen kennisbasis gevonden.

Ba GPW

  Geen kennisbasis gevonden.
 

Ba LGL

 • A.1 is in staat de betekenis van de vakinhouden voor zijn persoonlijke ontwikkeling te formuleren
 • A.1.1 beschrijft de eigen kwaliteit en beperkingen
 • A.1.12 kan aan de hand van de interviews met beroepsbeoefenaren aangeven hoe deze hun werk ervaren en kan dit verbinden met zijn eigen beroepsperspectief
 • A.3.1 vraagt naar en benut informatie van zijn begeleiders
 • A.5.1 communiceert adequaat door het hanteren van verbale (bijv. volume, tempo, articulatie, melodie) en non-verbale technieken (bijv. mimiek, uiterlijk, lichaamshouding)
 • A.5.4 toont betrokkenheid bij individuele leerlingen, pastoranten, cliënten en groepen
 • A.6.1 zet zijn voorbereidingen voor eenvoudige activiteit op schrift (draaiboek)

Ba GPW

 • A.1 is in staat de betekenis van de vakinhouden voor zijn persoonlijke ontwikkeling te formuleren
 • A.1.1 beschrijft de eigen kwaliteit en beperkingen
 • A.1.12 kan aan de hand van de interviews met beroepsbeoefenaren aangeven hoe deze hun werk ervaren en kan dit verbinden met zijn eigen beroepsperspectief
 • A.3.1 vraagt naar en benut informatie van zijn begeleiders
 • A.5.1 communiceert adequaat door het hanteren van verbale (bijv. volume, tempo, articulatie, melodie) en non-verbale technieken (bijv. mimiek, uiterlijk, lichaamshouding)
 • A.5.4 toont betrokkenheid bij individuele leerlingen, pastoranten, cliënten en groepen
 • A.6.1 zet zijn voorbereidingen voor eenvoudige activiteit op schrift (draaiboek)

Het college observeren hebben gevolgd.

 • Stageverslag

cijfer 1-10

15 werkdagen na inlevering van het gemaakte werk

Verplichte literatuur

Aanbevolen literatuur