Logo Fontys Hogeschool Theologie LevensbeschouwingInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19HFWBSF Systematische filosofie


Maes, Marieke

5 ec

voltijd: 32 cu (16 bijeenkomsten)
deeltijd: 22 cu (11 bijeenkomsten)

Ba LGL jaar 3
Ba GPW jaar 3

Wijsbegeerte

Doel van deze cursus: de student denkt systematisch na over filosofische vragen die opkomen uit de hedendaagse leefwereld.

In deze cursus leer je aan de hand van een aantal filosofische basisteksten op systematische wijze nadenken over een aantal kernvragen van de filosofie. Nadat je deze cursus gevolgd hebt, ben je in staat om belangrijke wijsgerige problemen te benoemen en toe te lichten en kun je antwoorden op deze vragen in een samenhangend betoog beargumenteren. Tenslotte leer je een filosofische tekst te analyseren op argumentatie. Zie voor een uitgebreide beschrijving van het college de studiehandleiding op de portal.

De studenten hebben de opgegeven teksten gelezen zodat hierover in de les gesproken kan worden.

Hoorcollege

Ba GPW

  Geen kennisbasis gevonden.

Ba LGL

  Geen kennisbasis gevonden.
 

Ba GPW

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Ba LGL

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

De module inleiding in de filosofie en ethiek is met een voldoende afgesloten.

 • Werkstuk
 • Synthetiseren
 • Analyseren
 • Samenvatten
 • Feitenkennis
 • Reflecteren

cijfer 1-10

Verplichte literatuur

 • Verbrugge Ad & Govert Buijs, Jelle van Baardewijk (2018), Het goede leven & de vrije markt. Rotterdam: Lemniscaat (aanschaffen)

Aanbevolen literatuur