Logo Fontys Hogeschool Theologie LevensbeschouwingInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19HFPTDI Algemene- en vakdidactiek

3 ec

voltijd: 30 cu (15 bijeenkomsten)
deeltijd: 18 cu (9 bijeenkomsten)

Ba LGL jaar 2

Pastorale en liturgische theologie

In deze module staan de beginselen van de algemene didactiek centraal. De studenten starten in dit semester met hun stage in het VO en de vraag die daarbij hoort: ’Wat heb ik nodig om een goede docent/ docent GL te worden?’.

In deze module worden de belangrijkste thema’s uit de algemene didactiek behandeld: wat is leren? Hoe kan ik mijn lessen goed voorbereiden? Hoe laat ik leerlingen leren? Hou houd ik orde? Hoe maak ik een goede toets? Wat moet ik weten over groepsprocessen? Hoe zit het Nederlandse onderwijssysteem in elkaar? Welke kennis heb ik nodig over multiculturele klassen? Waarom is reflectie de motor voor een goede docent? Hoe kan ik reflecteren?
Het gaat om het verbinden van basiskennis met de eerste ervaringen in de praktijk. Veel thema’s worden later in de opleiding verder uitgediept.
Aan de hand van voorbeelden uit de (stage)praktijk worden thema’s uit de algemene didactiek gerelateerd aan de vakdidactiek.

De verplichte literatuur wordt aan de hand van gegeven doelstellingen en opdrachten bestudeerd.
Deze theoriecolleges worden afgewisseld met praktische opdrachten en met het bespreken van casussen.
Van de student wordt verwacht: een goede voorbereiding van en actieve aanwezigheid tijdens de colleges.

Werkcollege

Ba LGL

  Geen kennisbasis gevonden.
 

Ba LGL

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Een afgeronde propedeuse.

Opdrachten

Tijdens de colleges.

 • Werkstuk
 • Synthetiseren
 • Analyseren
 • Toepassen
 • Samenvatten
 • Feitenkennis
 • Evalueren
 • Reflecteren

cijfer 1-10

15 werkdagen na inlevering van het gemaakte werk

Verplichte literatuur

 • Geerts, W. en Van Kralingen, R. (2016), Handboek voor leraren. Bussum: Coutinho, 2e druk en later (aanschaffen)

Aanbevolen literatuur