Logo Fontys Hogeschool Theologie LevensbeschouwingInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19HFPROG Observeren GPW


Hogema, Ellen

2 ec

voltijd: 20 cu (10 bijeenkomsten)
deeltijd: 14 cu (7 bijeenkomsten)

Ba GPW jaar 2

Pastorale en liturgische theologie

Centraal in het practicum staat het leren reflecteren op de ontwikkeling van de eigen persoon en professionalisering.

Practicum

Ba GPW

  Geen kennisbasis gevonden.
 

Ba GPW

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Leerverslag

Na de collegereeks. 3 weken voor de laatste stagestaf van het studiejaar.

voldoende

 • Stageverslag
 • Werkstuk
 • Feitenkennis
 • Samenvatten
 • Toepassen
 • Analyseren
 • Synthetiseren
 • Evalueren
 • Ordenen
 • Rapporteren

cijfer 1-10

15 werkdagen

Verplichte literatuur

 • Geenen, M0J (2010), Reflecteren: leren van je ervaringen als sociale professional. Bussum: Coutinho, Pag.23-39-59, pag 79-105, pag-186-187 (aanschaffen)

Aanbevolen literatuur