Logo Fontys Hogeschool Theologie LevensbeschouwingInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19HFPTLI Liturgie


Govaart, Andries

2 ec

voltijd: 16 cu (8 bijeenkomsten)
deeltijd: 12 cu (6 bijeenkomsten)

Ba GPW jaar 2

Pastorale en liturgische theologie

In deze collegereeks Liturgie laten we allereerst de basisaspecten de revue passeren: wat is liturgie?, kerkelijk jaar met de liturgische kleuren en gebruiken, liturgische muziek, zegeningen, andersoortige vieringen en op de achtergrond zullen ook de geschiedenis en de liturgisch-theologische achtergrond ter sprake komen.
Vervolgens zullen we gaan kijken naar de pastorale praktijk: de basiskennis die je in de eerste colleges hebt opgedaan zullen concreet vertaald worden naar praktijksituaties. Dit vormt ook de toeleiding naar de tentamenopdracht: vanuit een casus wordt de student gevraagd om een liturgie samen te stellen, die haar inhoudelijke basis kent uit de eerste collegereeks.

Van de student wordt verwacht dat deze een betrokken bijdrage levert aan de colleges, door opgegeven literatuur te lezen en kritische vragen te stellen gedurende de collegereeks. Verder zal van de student worden verwacht dat deze zelf ook praktijksituaties zal inbrengen.

Hoorcollege In de tweede helft van de collegereeks zal ook de pastorale praktijk behandeld worden.

Ba GPW

  Geen kennisbasis gevonden.
 

Ba GPW

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Voortgangstoets

Deze tussentijdse toets zal gaan over de theorie die in de eerste vier colleges is behandeld.

na 4 colleges, op dinsdag 2 december 2014 17.45-19.15uur

Deze toets zal voor 50% meetellen in de uiteindelijke beoordeling van de toets

 • Casustoets
 • Analyseren
 • Toepassen
 • Feitenkennis
 • Ordenen

cijfer 1-10

15 werkdagen na inlevering van het gemaakte werk

Verplichte literatuur

 • De Clerck, Paul (2010), De liturgie begrijpen. Leuven Den Haag: Acco (aanschaffen)

Aanbevolen literatuur

 • Losse artikelen beschikbaar via portal (), .