Logo Fontys Hogeschool Theologie LevensbeschouwingInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19HFPTCP Categoriaal pastoraat


Hogema, Ellen

2 ec

voltijd: 16 cu (8 bijeenkomsten)
deeltijd: 12 cu (6 bijeenkomsten)

Ba GPW jaar 3
Ba GPW jaar 2

Pastorale en liturgische theologie

De student maakt kennis met het categoriale pastoraat: pastoraat afgestemd op speciale groepen pastoranten. Hierbij kan gedacht worden aan pastoraat in ziekenhuizen, aan minder valide mensen, aan justitiepastoraat en aan pastoraat binnen de krijgsmacht. Naast kennismaking met het categoriale pastoraat is er ook de vraag naar de specifieke kenmerken van het werken met categoriale pastoranten, met het werken binnen een instelling, De leefomstandigheden van de pastoranten stellen hun eigen vragen aan de pastor.

De student levert een bijdrage aan de colleges in de vorm van korte presentaties.

Werkcollege

Ba GPW

  Geen kennisbasis gevonden.
 

Ba GPW

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

 • Presentatie
 • Reflectie/Leerverslag
 • Feitenkennis
 • Toepassen
 • Synthetiseren
 • Reflecteren

cijfer 1-10

15 werkdagen na inleverdatum

Verplichte literatuur

 • Doolaard, J (2006), Nieuw handboek geestelijke verzorging. Kampen: Kok (aanschaffen)

Aanbevolen literatuur