Logo Fontys Hogeschool Theologie LevensbeschouwingInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19HFPTWG Werken in en met groepen


Hogema, Ellen

2 ec

voltijd: 16 cu (8 bijeenkomsten)
deeltijd: 12 cu (6 bijeenkomsten)

Ba GPW jaar 3

Pastorale en liturgische theologie

In deze module leert de student verschillende aspecten van het werken in en met groepen herkennen, en krijgt zhij handvatten om te interveniëren in groepsprocessen. Daarbij is er aandacht voor samenwerken, conflicten, verbale en nonverbale communicatie.
De ervaringen van de studenten staan centraal; er is alle ruimte om te werken met situaties uit de eigen (stage)praktijk. Naast het bestuderen van literatuur zullen we vooral veel oefenen.

Van de student wordt verwacht dat zhij
- actief deelneemt aan de bijeenkomsten, bereid is te oefenen reflecteert op de eigen ervaringen en die van anderen
- situaties uit de stage/ (vrijwilligers)werkpraktijk inbrengt om te bespreken en eventueel mee te oefenen.

Training

Ba GPW

    Geen kennisbasis gevonden.
 

Ba GPW

    Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Training observeren en training presenteren uit de propedeuse dienen behaald te zijn.

n.v.t.

  • Casustoets
  • Toepassen
  • Ordenen
  • Rapporteren
  • Reflecteren

cijfer 1-10

15 werkdagen na inlevering van het gemaakte werk

Verplichte literatuur

  • Remmerswaal, J (2013/2017), Handboek groepsdynamica. Amsterdam: Boom, 11e herziene druk (aanschaffen)

Aanbevolen literatuur