LogoInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19AFRWJI Jodendom en Islam


Martinus, Mirte

5 ec

voltijd: 32 cu (16 bijeenkomsten)
deeltijd: 22 cu (11 bijeenkomsten)

Ba LGL jaar 4
Ba LGL jaar 3
Ba GPW jaar 4
Ba GPW jaar 3

Religiewetenschappen

Een antropologische en godsdienstwetenschappelijke benadering van het jodendom en de islam. Bij de bespreking zal speciale aandacht worden besteed aan de religieuze praktijk, hoe beleven mensen in het dagelijks leven hun religie en hoe gaan ze ermee om? Ook zal speciale aandacht worden besteed aan beeldvorming en de positie van vrouwen binnen beide godsdiensten.

Voorbereiding, actieve bijdrages, deelnameverplichting.

Werkcolleges afgewisseld met enkele hoorcolleges.

Ba GPW

  Geen kennisbasis gevonden.

Ba LGL

  Geen kennisbasis gevonden.
 

Ba GPW

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Ba LGL

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Inleiding werelreligies uit de propedeuse is behaald

Opdrachten

Opdrachten (KAVV) per collegebijeenkomst.

Bespreking van de opdrachten tijdens de colleges.

o-v

 • Kennistoets
 • Analyseren
 • Toepassen
 • Begrijpen
 • Kennis

cijfer 1-10

15 werkdagen na inlevering van het gemaakte werk.

Verplichte literatuur

 • Benima, T. M. (2015), Joodser dan dit krijgt u het niet. (aanschaffen)

Aanbevolen literatuur

 • Buitelaar, M. (2011), Islam en het dagelijks leven religie en cultuur onder Marokkanen. Olympus, 3e druk