Logo Fontys Hogeschool Theologie LevensbeschouwingInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19HFBSTG Stage GPW hoofdfase

10 ec

voltijd: 20 cu (10 bijeenkomsten)
deeltijd: 14 cu (7 bijeenkomsten)

Ba GPW jaar 3
Ba GPW jaar 2

Beroepsvoorbereiding

Doel van de stage is verdere oriŽntatie op het werkveld en de eigen verhouding als professional daarbinnen. In de stage worden de competenties behaald zoals beschreven zoals beschreven in de competenties van de hoofdfase. Daartoe wordt een stageplan geschreven. Uitgangspunt voor het stageplan is stageverslag jaar 2 en de daarin verwoorde leerpunten.

Naast de nadere / verdiepte kennismaking met de werkplek participeert de student in activiteiten / werkzaamheden van de professional, resp. zijn/haar stagebegeleider door deel te nemen aan bijvoorbeeld groepsbijeenkomsten, vieringen en overleg/vergaderingen. De student oefent waar mogelijk met de taken van de beroepskracht. Hierbij wordt rekening gehouden met de leervragen van jaar 2.

Practicum

Ba GPW

    Geen kennisbasis gevonden.
 

Ba GPW

    Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Propedeuse is behaald. De stage van jaar 2 is voldoende afgerond.

Reflectieverslag

voldoende, voorwaarde voor assessment

  • Reflectie/Leerverslag
  • Reflecteren
  • Synthetiseren
  • Analyseren

cijfer 1-10

Verplichte literatuur

Aanbevolen literatuur