Logo Fontys Hogeschool Theologie LevensbeschouwingInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

2200LOSWMO Methoden van onderzoek


Maes, Marieke

2 ec

voltijd: 14 cu (7 bijeenkomsten)
deeltijd: 0 cu (0 bijeenkomsten)

Ma GPW/3 jaar 1
Ma LGL/3 jaar 1
Ma GPW/2 jaar 1
Ma LGL/2 jaar 1

Menswetenschappen

In deze module ontwerpen we een onderzoek. Daarbij gaan we in op de volgende onderwerpen of vragen: Wat verstaat men onder praktijkgericht onderzoek met theologisch of levensbeschouwelijke relevantie? Hoe ontwikkel ik een onderzoeksvraag? Wat betekent een doelstelling? Hoe bepaal ik een doelstelling? Hoe kies ik passende methoden? De student sluit met haar/zijn onderzoek aan bij de kenniskring.

College 1 Inleiding Probleemstelling Projectontwerp: college 2 doelstelling en onderzoeksmodel; college 3: vraagstelling en begripsbepaling; college 4: onderzoeksstrategieën en onderzoeksmateriaal; college 5 onderzoeksplanning. college 6 conceptueel model.
College 7 de onderzoeksdata en dan?

De student ontwerpt in deze module het onderzoek dat zij/hij gaat uitvoeren. Daartoe levert hij/zij bij zijn/haar onderzoeksbegeleider per keer in: het projectkader van zijn/haar onderzoek. De doelstelling, vraagstelling, de werkwijze, literatuurlijst en de tijdplanning. Het door de commissie onderzoek goedgekeurde onderzoeksontwerp geldt tegelijk als afronding van deze module.

Werkcollege De student levert per les een onderdeel van het onderzoeksontwerp in en krijgt in de les feedback van docent en medestudenten.

 • De student heeft kennis van voor het doen van onderzoek belangrijke begrippen als: doelstelling, vraagstelling, projectkader, methode, interview, enquĂȘte. De student weet hoe hij/zij de status questionis kan vaststellen, ofwel kan in kaart brengen wat er al over het door hem/haar gekozen onderwerp gezegd is.

Ma GPW/2

  Geen kennisbasis gevonden.

Ma LGL/3

  Geen kennisbasis gevonden.

Ma GPW/3

  Geen kennisbasis gevonden.

Ma LGL/2

  Geen kennisbasis gevonden.
 • De student kan de verschillende onderdelen van een onderzoeksontwerp toepassen en een uitvoerbaar onderzoek ontwerpen. De student is op de hoogte van ethische implicaties van het doen van onderzoek.

Ma GPW/2

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Ma LGL/3

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Ma GPW/3

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Ma LGL/2

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

In dit college leer je werken met de belangrijke begrippen in het ontwerpen van een onderzoek.

 • Toepassen
 • Reflecteren

Verplichte literatuur

Aanbevolen literatuur