Logo

Studiegids FHTL

2200LLSWMO Management en organisatie


Luijten, Eric

2 ec

voltijd: 14 cu (7 bijeenkomsten)
deeltijd: 0 cu (0 bijeenkomsten)

Ma GPW jaar 1
Ma GPW/2 jaar 1

Beroepsvoorbereiding

In deze module maken studenten kennis met verschillende managementbenaderingen en enkele managementvaardigheden. Studenten leren de kwaliteitscirkel van Deming toe te passen op hun werk. Ze leren een veranderdiagnose te stellen, waarbij zij rekening leren houden met de bovenstroom en onderstroom van de organisatie waar zij werken en/of stage lopen.

Studenten bereiden de verplichte literatuur voor, presenteren deze in de colleges en oefenen actief met elkaar.

Werkcollege

 • Studenten benoemen de vier onderdelen van de kwaliteitscirkel van Deming (PDCA) en weten hoe ze deze moeten toepassen op hun eigen werk
 • Studenten leggen het verschil uit tussen bovenstroom en onderstroom in een organisatie
 • Studenten benoemen verschillende managementvaardigheden
 • Studenten weten hoe ze een veranderdiagnose moeten opstellen

Ma GPW/2

  Geen kennisbasis gevonden.

Ma GPW

  Geen kennisbasis gevonden.
 • Studenten laten zien dat zij enkele managamentvaardigheden beheersen
 • Studenten passen de kwaliteitscirkel van Deming toe op hun werk
 • Studenten passen het onderscheid tussen bovenstroom en onderstoom toe op hun organisatie
 • Studenten stellen een veranderdiagnose op.

Ma GPW/2

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Ma GPW

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Afgeronde Bachelor theologie en (als stagiair) werkzaam in een organisatie als docent, of in pastoraat / geestelijke verzorging

 • Werkstuk
 • Casustoets
 • Onthouden
 • Toepassen
 • Synthetiseren (oud)

15 werkdagen

Verplichte literatuur

 • Es, R. van (2009), Veranderdiagnose. De onderstroom van organiseren. Deventer: Kluwer (aanschaffen)
 • Quinn, R. e.a. (2015), Handboek managementvaardigheden. Den Haag: BIM Media B.V. (aanschaffen)

Aanbevolen literatuur