Logo

Studiegids FHTL

2200LOSWDI Datainterpretatie


Martinus, Mirte

2 ec

voltijd: 14 cu (7 bijeenkomsten)
deeltijd: 0 cu (0 bijeenkomsten)

Ma GPW jaar 1
Ma GPW/2 jaar 1

Menswetenschappen

Het leren interpreteren van data.
De zeven colleges worden als volgt ingedeeld:

1. Probleemstelling, vraagstelling en doelstelling.
2. Literatuur zoeken en gebruiken.
3. Interviewen, voorbereiden en afnemen.
4. Interviewen, coderen en interpreteren
5. Observeren
6. Tekstanalyse
7. Tekstanalyse

De student bereid de colleges voor door de afgesproken stof te bestuderen en opgegeven oefeningen te maken.

Werkcollege

 • Kennis van het onderzoeksproces. In deze module ligt de nadruk op Kwalitatief onderzoek en de daarbij mogelijke onderzoeksmethoden. Welke data verzamelingsmethoden zijn er en hoe kunnen die data verzamelingen geanalyseerd worden.

Ma GPW/2

  Geen kennisbasis gevonden.

Ma GPW

  Geen kennisbasis gevonden.
 • Het gaat in de kern om het leren analyseren van data. Wat zeggen Data wel en wat niet?
 • Hoe kun je optimaal gebruik maken van je verkregen data.

Ma GPW/2

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Ma GPW

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

afgeronde bachelor theologie

Opdrachten

 • Werkstuk
 • Werkstuk
 • Toepassen

15 dagen

Verplichte literatuur

Aanbevolen literatuur