Logo

Studiegids FHTL

2200LLSPSB Spiritualiteit m.b.t. het beroep


Pater, Jos de

2 ec

voltijd: 14 cu (7 bijeenkomsten)
deeltijd: 0 cu (0 bijeenkomsten)

Ma GPW jaar 2
Ma GPW/2 jaar 2

Moraaltheologie en spirituele theologie

Spiritualiteit en de beleving ervan vergt van de docent/pastoraal werker/geestelijk verzorger een persoonlijke betrokkenheid en een open houding tegenover de zeer uiteenlopende vormen van spirituele ervaring.
De eigen ervaring is uitgangspunt van de reis die er gemaakt wordt in dit college langs de vele vormen waarop spiritualiteit in de beroepspraktijk aan bod kan komen.
Diverse vormen van spiritualiteit in de literatuur vormen de basis om zich verder te bekwamen in het gebruik van werkvormen die spirituele beleving en ervaring binnen een groep mogelijk kunnen maken.

In de voorbereidende colleges neemt de student deel aan de gesprekken over inhoud van spiritualiteit. Hij heeft de voorbereidende teksten gelezen en geeft daarvan blijk in de behandeling tijdens het college.
De student maakt een werkvorm met betrekking tot spiritualiteitsbeleving binnen een groep.
De student presenteert deze werkvorm in het college.De student leert het gebied van de spiritualiteit nader kennen ten dienste van actief gebruik in school/pastoraal werk of geestelijke verzorging.

Werkcollege

 • De student leert het gebied van de spiritualiteit nader kennen ten dienste van actief gebruik in school/pastoraal werk of geestelijke verzorging.

Ma GPW/2

  Geen kennisbasis gevonden.

Ma GPW

  Geen kennisbasis gevonden.
 • De student kan verwoorden om welke inhouden het gaat.
 • De student analyseert een situatie in de school / parochie of kerkelijke gemeente /instelling op mogelijkheden en onmogelijkheden voor een spirituele ervaring dan wel overdracht van kennis over spiritualiteit.
 • De student verantwoordt een spirituele benadering binnen een schoolsituatie.
 • De student reflecteert en verwoordt de eigen positie binnen het veld van de geleefde spiritualiteit.
 • De student maakt daadwerkelijk gebruik van de mogelijkheden binnen de schoolsituatie, dan wel de situatie binnen kerk of instelling om tot spiritualiteitsbeleving te komen.
 • De student presenteert een vorm van omgaan met spiritualiteit binnen een groep binnen het college.

Ma GPW/2

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Ma GPW

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

 • Overall toets
 • Synthetiseren (oud)
 • Evalueren

15 werkdagen na inlevering van het gemaakte werk

Verplichte literatuur

 • (), Keuze uit diverse artikelen. (portal)
 • Berk, T. van den (1999), Mystagogie. Zoetermeer:, 3e (portal)
 • Borgman, E. (2015), Onrust die vrede geeft. Tijdschrift voor Theologie, 37-58 (portal)
 • Drees, W. (), Een beetje geloven., 57-72, 103-115 (portal)
 • Faesen, R. van (2016), Vergoddelijking in het perspectief van Ruusbroeck. Tijdschrift voor Theologie, 19-33 (portal)
 • Frankl, V. (2011), De zin van het bestaan. Ad Donker b.v. (portal)
 • Roothaan, A. (2007), Spiritualiteit begrijpen. Amsterdam: Boom, 7-19; 36-41 (portal)
 • Verboven, L. (2006), Pelgrims onderweg. Meinema, 102-111 (portal)

Aanbevolen literatuur