Logo Fontys Hogeschool Theologie LevensbeschouwingInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

2200LVWBEO Ethiek m.b.t. het onderwijs


Maes, Marieke

3 ec

voltijd: 16 cu (8 bijeenkomsten)
deeltijd: 0 cu (0 bijeenkomsten)

Ma LGL/3 jaar 1
Ma LGL/2 jaar 1

Wijsbegeerte

In deze module reflecteren we op enkele ethische vragen die opkomen in het onderwijs aan adolescenten.Vragen met betrekking tot:
1. de rol en identiteit van de docent Levensbeschouwing. Welke attitude, kennis en vaardigheden worden gevraagd van een docent levensbeschouwing?
2. de inhoud van het vak. De ontwikkeling van de student met betrekking tot inhouden van het vak, de eigen overtuigingen in relatie tot visieontwikkelingen bij adolescenten.
3. de betekenis van het vak voor de hedendaagse samenleving.
De betekenis van religie in de hedendaagse samenleving, de betekenis van verschillende vormen van levensbeschouwing. Ingegaan wordt op de betekenis van tolerantie en dat wat niet te tolereren is en de bandbreedte daartussen.

Student heeft steeds de afgesproken literatuur gelezen voor aanvang van het college en daarover uiterlijk drie dagen voor het college een reflexieve vraag gestuurd aan alle deelnemers.

Hoorcollege

Ma LGL/3

    Geen kennisbasis gevonden.

Ma LGL/2

    Geen kennisbasis gevonden.

Ma LGL/3

    Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Ma LGL/2

    Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

  • Essay

Verplichte literatuur

Aanbevolen literatuur