Logo

Studiegids FHTL

2200LLSWAH Agogisch handelen


Hogema, Ellen

2 ec

voltijd: 16 cu (8 bijeenkomsten)
deeltijd: 0 cu (0 bijeenkomsten)

Ma GPW jaar 1
Ma GPW/2 jaar 1

Menswetenschappen

In de huidige context van pastoraal werk, in de meest brede zin van het woord, is projectmatig werken steeds meer aan de orde. De student leert veranderingsprocessen te bewerkstelligen door een methodische en projectmatige aanpak, waarbij zoveel mogelijk een situatie uit de praktijk tot uitgangspunt wordt genomen.Aan het einde van de collegereeks is de student in staat zelfstandig een projectopzet te ontwerpen en uit te voeren.

Van de student wordt een actieve bijdrage op het college verwacht: bestuderen van de leerstof, inbreng van een eigen projectontwerp en constructieve feedback op het werk van de andere studenten.

Practicum

 • Student beschrijft het proces van het projectmatig werken in relatie tot zijn/ haar stageproject.

Ma GPW

  Geen kennisbasis gevonden.

Ma GPW/2

  Geen kennisbasis gevonden.
 • Student kan theologisch verwoorden waar in het project God ervaren is.
 • Student analyseert kritisch wat hij/zij geleerd heeft als projectleider.
 • De student is in staat een project te ontwerpen en uit te voeren.

Ma GPW

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Ma GPW/2

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Opdrachten

Projectopzet

 • Toepassen
 • Analyseren

15 werkdagen

Verplichte literatuur

 • Schuringa, l (2007), Projectmatig werken, handleiding voor projectsturing in de non-profitsector. Soest: Nelissen (aanschaffen)

Aanbevolen literatuur