Logo

Studiegids FHTL

2200LIBVSB Studieloopbaanbegeleiding master jr3


Maes, Marieke

1 ec

voltijd: 2 cu (1 bijeenkomsten)
deeltijd: 0 cu (0 bijeenkomsten)

Ma GPW jaar 3
Ma GPW/2 jaar 2

Beroepsvoorbereiding

De student dient aanwezig te zijn bij de SLB bijeenkomsten.
De student dient actief bij te dragen aan de goede sfeer in de groep.

de student reflecteert volgens verschillende methoden.
De student verzorgt het portfolio volgens de aanwijzingen van het SLB handboek voor de master.
De student maakt ten minste een afspraak met de studieloopbaanbegeleider ter voorbereiding op het assessment.

Werkcollege

 • De student reflecteert op eigen ontwikkeling.

Ma GPW/2

 • 2.1 Persoon en professie
  - kennis van gendervraagstukken in relatie tot religie en de eigen genderpositie in het werk
  - kennis van diverse reflectiemethoden
  -kennis van vormen en methoden van spirituele vorming en praktijken met het oog op de eigen spirituele vorming
  - algemene kennis van ICT- gebruik en ICT- vaardigheden en gebruik sociale media
 • 2.3 Werkveld GPW
  - kennis van beroepenveld
  - netwerken
  - samenwerken met andere disciplines - omgaan met een organisatiecontext
 • 4.2 Filosofie
  - kennis van enkele invloedrijke denkers: grondleggers, klassieken en modernen;
  - enkele centrale begrippen van de filosofische ideeën - kennis van de cultureel-maatschappelijke context.
  - modellen van zingeving
 • 4.3 Ethiek
  - levensbeschouwelijke ethiek - wijsgerige ethiek
  - verbinding en grenzen geloof en ethiek, zorgethiek.
  - beroepsethiek: pastoraat en macht, gender, beroepscode

Ma GPW

 • 2.1 Persoon en professie
  - kennis van gendervraagstukken in relatie tot religie en de eigen genderpositie in het werk
  - kennis van diverse reflectiemethoden
  -kennis van vormen en methoden van spirituele vorming en praktijken met het oog op de eigen spirituele vorming
  - algemene kennis van ICT- gebruik en ICT- vaardigheden en gebruik sociale media
 • 2.3 Werkveld GPW
  - kennis van beroepenveld
  - netwerken
  - samenwerken met andere disciplines - omgaan met een organisatiecontext
 • 4.2 Filosofie
  - kennis van enkele invloedrijke denkers: grondleggers, klassieken en modernen;
  - enkele centrale begrippen van de filosofische ideeën - kennis van de cultureel-maatschappelijke context.
  - modellen van zingeving
 • 4.3 Ethiek
  - levensbeschouwelijke ethiek - wijsgerige ethiek
  - verbinding en grenzen geloof en ethiek, zorgethiek.
  - beroepsethiek: pastoraat en macht, gender, beroepscode
 • De student benoemt eigen mogelijkheden en beperkingen.

Ma GPW/2

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Ma GPW

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Alle onderdelen van de master dienen voldaan te zijn voor het assessment kan worden afgenomen.

 • Assessment

behaald/niet behaald

Verplichte literatuur

 • Geenen, M.-J. (2018), Reflecteren. Leren van je ervaringen als sociale professional. Coutinho, 2e herziene druk (aanschaffen)

Aanbevolen literatuur