Logo

Studiegids FHTL

2200LOSWLR Onderzoeksrapportage

2 ec

voltijd: 14 cu (7 bijeenkomsten)
deeltijd: 0 cu (0 bijeenkomsten)

Ma GPW jaar 3
Ma GPW/2 jaar 2

Menswetenschappen

In het colleges Methoden van Onderzoek en Data-interpretatie heeft de student zich bekwaamd in het uitvoeren van onderzoek. Nu komen deze twee collegereeksen bijeen: de student gaat verslag doen van het onderzoek, zowel het proces (het onderzoek zelf) als het product (het resultaat van het onderzoek). De collegereeks mondt uiteindelijk uit in een onderzoeksverslag.
De onderzoeksvraag moet goedgekeurd zijn door de onderzoekscommissie, alvorens aan het onderzoek zelf begonnen mag worden.
Naast deze colleges rond het rapporteren heeft de student individuele begeleiding door een docent-onderzoeker.

De student brengt iedere bijeenkomst materiaal in om te bespreken.

Werkcollege

 • De student weet hoe proces en product (i.e. onderzoek en uitkomst) moeten worden verwerkt in een onderzoeksverslag.

Ma GPW/2

 • 2.3 Werkveld GPW
  - kennis van beroepenveld
  - netwerken
  - samenwerken met andere disciplines - omgaan met een organisatiecontext

Ma GPW

 • 2.3 Werkveld GPW
  - kennis van beroepenveld
  - netwerken
  - samenwerken met andere disciplines - omgaan met een organisatiecontext
 • De student is in staat een onderzoeksverslag te schrijven dat voldoet aan de normen zoals beschreven in de Studiehandleiding die bij dit vak behoort (zie portal)

Ma GPW/2

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Ma GPW

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

De student heeft de college-reeksen Methoden van Onderzoek en Data-interpretatie succesvol afgesloten.

Opdrachten

cijfer

 • Onderzoeksverslag
 • Begrijpen
 • Toepassen
 • Analyseren
 • Synthetiseren (oud)
 • Evalueren

behaald/niet behaald

10 werkdagen

Verplichte literatuur

 • Baarda, B. [e.a.] (), Basisboek Kwalitatief onderzoek.. 3e druk, Al in bezit op basis van de instapeisen. (aanschaffen)
 • Bil, Petra de (2014), Observeren, registreren, rapporteren en interpreteren. NIET TWEEDEHANDS Boom/Nelissen, 5e herz dr (aanschaffen)

Aanbevolen literatuur

 • Ackermann, M., E. Ossewijer, H. Schmidt, H. v.d. Molen, E. v.d. Wal (2018), Zelf leren schrijven. Schrijfvaardigheid voor psychologie, pedagogiek en sociale wetenschappen. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers, 4e Met Inlogcode, dus niet tweedehands aanschaffen
 • Donk, C. van der; B. van Lanen (2012), Praktijkonderzoek in zorg en welzijn. Bussum: Coutinho