Logo

Studiegids FHTL

2200LLSWCO Coaching


Silva, Yinske

2 ec

voltijd: 14 cu (7 bijeenkomsten)
deeltijd: 0 cu (0 bijeenkomsten)

Ma GPW jaar 3
Ma GPW/2 jaar 2

Menswetenschappen

Coaching, een inleiding
In jouw beroepsuitoefening heb je te maken met mensen van allerlei leeftijden en achtergronden. In het onderwijs bijv. met leerlingen, collega’s, ouders, in het pastoraat en geestelijke verzorging met vrijwilligers, pastoranten, cliënten, familie, en collega’s van zeer uiteenlopende disciplines. Wat betekent coaching in deze contexten?
We verkennen in deze bijeenkomst de terminologie; wat is coaching? Hoe gaat het in zijn werk, waartoe dient het? Wat betekent coaching binnen jouw beroepsuitoefening? Wat heb jij nodig om te coachen? We starten met het bespreken verschillende modellen.

Coaching en diversiteit
Coaching is professionele begeleiding van mensen van A naar B. De professionele begeleider heeft hierbij te maken met de eigen belevingswereld, die van de ander en de context waarbinnen het coachen plaats vindt.
Bij het coachen van mensen heb je oog en oor voor diversiteit (klasse, cultuur, gender, religie, taal) , en beschik je over vaardigheden om deze ook in te brengen in de begeleidingsrelatie.
Wij gaan in op diversiteit en houdingsaspecten, en op de mogelijkheden om diversiteit expliciet een plaats te geven binnen coaching.

Manier van werken

Kort en goed:
“Coaching is die vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner de cliënt ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen”. (NOBCO, beroepsgroep voor coaches)

In deze lessen leer je praktische vaardigheden en toepasbare kennis over wat coachen wel is en wat niet, hoe je te werk kan gaan en welke technieken de basis vormen.

We besteden daarom aandacht aan de volgende onderdelen:

* Wat is coaching? En welke stijlen van coaching zijn er?
* Persoonlijke coachingskwaliteiten
* Coachingstechnieken
* Omgaan met weerstand
* Coaching in de praktijk

De student neemt actief deel aan de lessen en is ten minste 80% aanwezig.
Hij/zij leest thuis de literatuur en houdt wekelijks in een logboek zijn/haar vorderingen bij qua coachingsvaardigheden en -kennis.
Elke student neemt tenminste 1 keer deel aan een simulatie van een coachingssituatie in de les.
Aan het eind is er een kennistoets en levert de student een reflectieverslag in gebaseerd op het logboek.

Werkcollege

 • Studenten onderscheiden vijf verschillende coachingsstijlen
 • Studenten leren de psychologische grondbeginselen van coaching: (tegen)overdracht, projectie en omgaan met weerstand, RET, LSD

Ma GPW/2

  Geen kennisbasis gevonden.

Ma GPW

  Geen kennisbasis gevonden.
 • Studenten passen basale gespreksvaardigheden toe in een coachingsgesprek
 • Studenten leren reflecteren op hun eigen stijl en kwaliteiten als coach

Ma GPW/2

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Ma GPW

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Logboek

na elke twee lesbijeenkomsten van de module

 • Werkstuk
 • Toepassen
 • Begrijpen
 • Onthouden

Verplichte literatuur

 • John Whitmore (2010), Succesvol coachen. Boom/Nelissen, 270, 10 (aanschaffen)

Aanbevolen literatuur

 • Joost Crasborn, Ellis Buis (2015), HOE-boek voor de coach Tips, modellen en vragen voor werkgerelateerde individuele coaching . Thema, 271, 10