Logo

Studiegids FHTL

2200LVKKTV Themacollege 3: Orthodoxie en fundamentalisme

10 ec

voltijd: 30 cu (15 bijeenkomsten)
deeltijd: 0 cu (0 bijeenkomsten)

Ma GPW jaar 3
Ma GPW/2 jaar 2

interdisciplinair

Bij het thema orthodoxie en fundamentalisme. Wat is je heilig? gaat het om identiteit. Wat is jouw heilig en onopgeefbaar en hoe verhoudt zich dat tot wat in een bepaalde traditie als heilig en onopgeefbaar wordt beschouwd: is er sprake van identificatie of niet. Daarbij kan het gaan om een ge´nstitutionaliseerde levensbeschouwelijke traditie, maar dat hoeft niet per se. Bijkomende vraag is hoe de verschillende visies op wat heilig is zich verhouden tot fundamentalisme.
De reeks opent met een inleidend college en daarna 10 colleges van 5 verschillende disciplines over het thema.

De student bereidt elk college een actieve bijdrage aan het college voor, leest de bijbehorende literatuur en maakt de opdrachten.

Werkcollege Het is een interdisciplinair werkcollege dat gebruik maakt van diverse werkvormen en eindigt met een gemeenschappelijk uit te voeren onderzoek/praktijkopdracht.

 • Kennis van de filosofie van Charles Taylor, zodanig dat deze kan worden toegepast in het college.
 • Kennis van de diverse disciplines op het gebied van orthodoxie, fundamentalisme en begrippen als heilig en taboe in een historisch-filosofisch perspectief.

Ma GPW/2

  Geen kennisbasis gevonden.

Ma GPW

  Geen kennisbasis gevonden.
 • De kennis kunnen toepassen in een praktijkopdracht, waarin de student aantoont over inzicht in de materie te beschikken, overzicht over de daartoe benodigde kennis te hebben en deze inzichten en kennis ook kan toepassen op een praktijksituatie.
 • De student toont aan over voldoende kwaliteiten te beschikken op organisatorisch en inhoudelijk niveau om een impuls te geven aan de beroepspraktijk die vernieuwend is of innovaties ondersteunt en die verschillende disciplines integreert.

Ma GPW/2

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Ma GPW

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Themacollege 1 en 2 moeten voldoende zijn afgesloten.

Opdrachten

Onvoldoende met bindend advies voor voortzetting college

 • Reflectie/Leerverslag
 • Overall toets
 • Toepassen
 • Synthetiseren (oud)
 • Evalueren

15 werkdagen na inlevering van het gemaakte werk

Verplichte literatuur

 • diverse vakken (2018), Reader. (portal)

Aanbevolen literatuur