Logo

Studiegids FHTL

2200LIPRGC Training: geloofscommunicatie


Milder, Marieke

2 ec

voltijd: 12 cu (6 bijeenkomsten)
deeltijd: 0 cu (0 bijeenkomsten)

Ma GPW jaar 1
Ma GPW/2 jaar 1

Practica

Geloofscommunicatie vindt plaats ’naar binnen’ en ’naar buiten.’
Binnen de geloofsgemeenschap ligt er een uitdaging te zoeken naar die vormen van geloofscommunicatie, die aansluiten bij de vragen en behoeften van de moderne gelovige.
Daarnaast heeft de geloofsgemeenschap de taak om naar buiten toe zichtbaar te maken waar zij voor staat, ook als het gaat om een educatief programma.
Aan de hand van een boek over geloofscommunicatie, aan de hand van onderzoek in de Nederlandse context en aan de hand van eigen ervaringen onderzoeken we wat de voorwaarden zijn voor succesvol geloofscommunicatief handelen naar binnen en naar buiten.

De student is actief aanwezig tijdens de bijeenkomsten, levert een bijdrage aan het onderwijsleersgesprek zowel op basis van eigen ervaringen als op basis van de gelezen en verwerkte literatuur.
Aan het einde schrijft de student een opzet voor een cursus geloofsopvoeding voor jonge ouders, waarin zhij de inzichten uit de colleges verwerkt.

Practicum

 • De student weet wat de bedreigingen en de kansen zijn van geloofscommunicatie in een moderne geloofsgemeenschap.De student heeft een visie op de rol van geloofscommunicatie binnen een geloofsgemeenschap.

Ma GPW

  Geen kennisbasis gevonden.

Ma GPW/2

  Geen kennisbasis gevonden.
 • De student is in staat de in het college opgedane inzichten productief te maken in een geloofscommunicatieve cursus.

Ma GPW

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Ma GPW/2

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Een bachelor theologie waarin minstens een basistraining geloofscommunicatie/gelovige vorming/catechese met succes is gevolgd en tijdens een stage ervaring is opgedaan met geloofscommunicatie in groepen.

 • Werkstuk
 • Werkstuk

cijfer 1-10

Verplichte literatuur

 • Kennedy, James (), Stad op een berg., 122-151 (hfst.5) (portal)
 • Parent, Neil (2009), A concise guide to Adult Faith Formation. Notre dame: Ave Maria Press (aanschaffen)

Aanbevolen literatuur