Logo

Studiegids FHTL

2200LVPTMG Methoden van geestelijke verzorging


Milder, Marieke

3 ec

voltijd: 16 cu (8 bijeenkomsten)
deeltijd: 0 cu (0 bijeenkomsten)

Ma GPW jaar 1
Ma GPW/2 jaar 1

Pastorale en liturgische theologie

Aanvulling op de module in de BA waarin contextueel pastoraat verkend is, en op de colleges gespreksvoering. Studenten maken kennis met de systeemtheoretische benadering van het pastorale gesprek en leren werken met pastorale diagnostiek. Er is bijzondere aandacht voor specifieke zingevingsvragen: ethische vragen en het omgaan met verlies.Als pastor ben je je eigen instrument; we onderzoeken hoe je dit instrument het meest effectief kunt inzetten en waar valkuilen liggen.

De student bereidt de colleges voor door de opgegeven literatuur te lezen en op het college met twee verhelderingsvragen en twee discussievragen te komen.

Werkcollege

Ma GPW

  Geen kennisbasis gevonden.

Ma GPW/2

  Geen kennisbasis gevonden.
 • Het leren toepassen van kennis, theorie op praktijksituaties van geestelijke verzorging.

Ma GPW

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Ma GPW/2

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Reflectieverslag

na afloop van de colleges

voldoende/onvoldoende

 • Reflectie/Leerverslag
 • Werkstuk
 • Reflectie/Leerverslag
 • Werkstuk
 • Synthetiseren (oud)
 • Toepassen
 • Begrijpen

cijfer 1-10

15 dagen nadat het werk is ingeleverd

Verplichte literatuur

 • Ark, Jodien van & Roest, Henk de (), De weg van de groep (dit boek is ook verplicht voor college íleiderschap en teamvorming’). 2004 Meinema Zoetermeer (aanschaffen)
 • C. Menken Bekius & H. van der Meulen (2007), Reflecteren kun je leren. Kampen: Kok, 60-95 (portal)
 • Ganzevoort, R en Visser Jan (2007 2014), Zorg voor het verhaal. Zoetermeer: Meinema, 68-99 (portal)
 • J. Bodisco Massink (2013), Tussen de regels. Psychotherapeutische vaardigheden voor pastoraat en geestelijke verzorging.. Tilburg: KSGV (portal)

Aanbevolen literatuur

 • Dijkstra, J. (2007), Gespreksvoering bij geestelijke verzorging.. Soest: Nelissen
 • Knippenberg, Tjeu van (2005/2008), ExistentiŽle zielzorg. Tussen naam en identiteit. . Zoetermeer: Meinema
 • Leget, Carlo (2012), Ruimte om te sterven. Tielt: Lannoo