LogoInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

2200LVSWPP Pastorale psychologie


Jonker, Hans

3 ec

voltijd: 16 cu (8 bijeenkomsten)
deeltijd: 0 cu (0 bijeenkomsten)

Ma GPW/3 jaar 1
Ma GPW/2 jaar 1

Menswetenschappen

Inleiding in de pastorale psychologie.
De studiehandleiding en opdrachten per college staan op FontysConnect.
De verplichte literatuur wordt digitaal beschikbaar gesteld.

De studenten bereiden de colleges voor en leveren een eigen overweging.
Studenten oefenen in toepassing van de aangereikte stof/methodiek door middel van -onder meer- casusbespreking, rollenspel en zelfreflectie.

Werkcollege

 • Kennis over pastorale psychologie.

Ma GPW/3

  Geen kennisbasis gevonden.

Ma GPW/2

  Geen kennisbasis gevonden.
 • Toepassing kennis/methodiek pastorale psychologie.

Ma GPW/3

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Ma GPW/2

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

 • Werkstuk
 • Synthetiseren
 • Toepassen
 • Begrijpen

Verplichte literatuur

Aanbevolen literatuur