LogoInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

2200LIPRIP Training: individueel pastoraat


Milder, Marieke

1 ec

voltijd: 10 cu (5 bijeenkomsten)
deeltijd: 0 cu (0 bijeenkomsten)

Ma GPW/3 jaar 1
Ma GPW/2 jaar 1

Practica

In deze stagegerelateerde cursus behandelen we individuele pastorale gespreksvoering. Je gebruikt persoonlijke leerdoelen, en helpt anderen bij hun eigen ontwikkeling hiervan. We reflecteren gezamenlijk op verbatims uit de stagepraktijk, om ieders leerproces te stimuleren. Reeds opgedane kennis van gesprekstechnieken en psychologische en theologische invalshoeken van het pastorale gesprek kunnen worden geïntegreerd.
Doel is je functioneren als pastoraal werker/geestelijk verzorger (m/v) verder te ontwikkelen, in het bijzonder voor wat betreft de gespreksvoering.

- Actieve voorbereiding en participatie (50% van het eindcijfer)
- Eindverslag (50% van het eindcijfer)

Opdrachten per college, informatie over het eindverslag en overige documenten worden beschikbaar gesteld in de portal.

Werkcollege

Ma GPW/3

  Geen kennisbasis gevonden.

Ma GPW/2

  Geen kennisbasis gevonden.

Ma GPW/3

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Ma GPW/2

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

 • Reflectie/Leerverslag
 • Analyseren
 • Toepassen

15 werkdagen na inlevering van het gemaakte werk

Verplichte literatuur

 • Dijkstra, J (2007), Gespreksvoering bij geestelijke verzorging.. Soest: (aanschaffen)
 • Lohse, Timm H. (2005), het bondige gesprek. Heerenveen: Uitgeverij Protestantse pers (portal)

Aanbevolen literatuur

 • Lang,G en H.T. van der Molen (2016), Psychologische gespreksvoering. Amsterdam: Boom, 17e druk