Logo

Studiegids FHTL

2200LIPRCO Training: contextueel opbouwwerk


Milder, Marieke

2 ec

voltijd: 16 cu (8 bijeenkomsten)
deeltijd: 0 cu (0 bijeenkomsten)

Ma GPW jaar 1
Ma GPW/2 jaar 1

Practica

De training contextueel opbouwwerk is een vervolg op de module contextueel opbouwwerk in Bachelor jaar 4. Daar werd behandeld de analyse van de samenlevingscontext met sociaal wetenschappelijke hulpmiddelen en werd veranderingskunde besproken.
In deze training oefenen we met twee methoden van opbouwwerk: het waarderend opbouwwerk (appreciative inquiry) en de presentiebenadering.

Aktieve deelname aan de training door voorbereidende arbeid voor en participatie in de training colleges.

Training

 • Studenten kunnen de methode van de appreciative inquiry uitleggen en toepassen in een concrete werksituatie.
 • Ze kunnen samenvatten waar het in de presentietheorie om draait en kunnen beschrijven wat de meerwaarde van deze werkwijze is tov andere methodes.

Ma GPW

  Geen kennisbasis gevonden.

Ma GPW/2

  Geen kennisbasis gevonden.
 • Studenten passen de methode van de appreciative inquiry toe op een eigen werkervaring.
 • Studenten zijn in staat te werken volgens de presentiebenadering.

Ma GPW

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Ma GPW/2

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

afgeronde Bachelor theologie

 • Reflectie/Leerverslag
 • Casustoets
 • Evalueren
 • Toepassen
 • Onthouden

cijfer 1-10

15 dagen

Verplichte literatuur

 • Ahaus, K. (), Kwaliteit uit waardering. oratie, te downloaden op : http://docplayer.nl/1390590-Kwaliteit-uit-waardering.html, 42-48 (via docent)
 • Baart, Andries (), Een theorie van de presentie., 753-761 (portal)
 • Hendriks, Jan (2013), Goede wijn. Waarderende gemeenteopbouw. Utrecht: Kok (aanschaffen)
 • Kabalt & Tjepkema (), Appreciative Inquiry, veranderen met energie. (portal)
 • Prof Andries Baart (), Baart over presentie theorie. www.presentie.nl (portal)
 • Schlatmann, Titus (2006), Aandacht als hulp?!. (via docent)
 • Spek, Jannet van der (), De kramp voorbij. Theologische notities bij zending, presentie en kerk. Narratio Gorinchem 2010, 142-162 (portal)
 • Visser, Joke (), Exposure: wandelen zonder doel?!. website trainingscentrum Kor Schippers, www.korschippers.nl (portal)

Aanbevolen literatuur