Logo

Studiegids FHTL

2200LVSTMH Theologie van het maatschappelijk handelen


Hogema, Ellen

2 ec

voltijd: 16 cu (8 bijeenkomsten)
deeltijd: 0 cu (0 bijeenkomsten)

Ma GPW jaar 1
Ma GPW/2 jaar 1

Fundamentele en dogmatische theologie

Wat heeft theologie met ons handelen in de huidige samenleving te maken? is een vraag waar we antwoord op gaan zoeken.

Ieder college wordt een van de Werken van barmhartigheid met een daaraan gekoppeld hoofdstuk uit het boek "Metamorfosen" door een van de deelnemers ingeleid. In samenspraak verkennen alle deelnemers de eigen spiritualiteit met het oog op maatschappelijk handelen en bouwen deze verder uit.

Werkcollege

 • De student benoemt in eigen woorden zijn religieuze inspiratie

Ma GPW

  Geen kennisbasis gevonden.

Ma GPW/2

  Geen kennisbasis gevonden.
 • De student vergelijkt zijn eigen religieuze inspiratie met de religieuze inspiratie van Erik Borgman, zoals hij die verwoordt in zijn boek Metamorfosen
 • De student waardeert de religieuze inspiraties van hemzelf en van Erik Borgman
 • De student verwoordt of en hoe zijn eigen religieuze inspiratie veranderd is door de kritische vergelijking met de inspiratie van E. Borgman en de toepassing op de 7 Werken van Barmhartigheid
 • De student herkent de volgende pastorale modellen: “zien-oordelen-handelen” en “mens-wereld- en Godsbeelden” en kan deze weergeven.

Ma GPW

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Ma GPW/2

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

 • Werkstuk
 • Toepassen
 • Analyseren

cijfer 1-10

15 werkdagen na inlevering

Verplichte literatuur

 • Dienstverlening bisdom Rotterdam (), werkboek 7 werken van barmhartigheid. (aanschaffen)
 • E. Borgmann (2006), Metamorfosen, over religie en moderne cultuur. Kampen: Klement, Hoofdstuk 1,2,3,4,6,8 en 12 (aanschaffen)

Aanbevolen literatuur