Logo

Studiegids FHTL

2200LIBVVV Vieren en verkondigen


Govaart, Andries

1 ec

voltijd: 16 cu (8 bijeenkomsten)
deeltijd: 0 cu (0 bijeenkomsten)

Ma GPW jaar 2
Ma GPW/2 jaar 2

Pastorale en liturgische theologie

Verslagbesprekingen van casus uit de stage. Het betreft hier fragmenten van vieringen waarin de student een actieve rol heeft en waarbij hij/zij vragen bij heeft.

Ieder van de studenten levert meerdere casus in die besproken worden. Ieder van de studenten heeft een actieve bijdrage in de bespreking

Practicum

 • De studenten kunnen een casus beschrijven, analyseren, het eigen aandeel omschrijven, reflecteren en zoeken naar alternatieven

Ma GPW/2

  Geen kennisbasis gevonden.

Ma GPW

  Geen kennisbasis gevonden.
 • De studenten kunnen achtergronden van hun casus beschrijven en aan de hand van litteratuur en ervaringen van collega’s alternatieven aanbieden

Ma GPW/2

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Ma GPW

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

stageervaringen

Reflectieverslag

na afloop

 • Werkstuk
 • Analyseren
 • Evalueren

cijfer 1-10

10 werkdagen na afgesproken inleverdatum

Verplichte literatuur

 • Govaart, A (), Voorgaan met lijf en leden,. te koop bij auteur (via docent)
 • Govaart, Andries (2008), Veelvormig vieren. Berne media (portal)

Aanbevolen literatuur