Logo

Studiegids FHTL

2200LIPRGW Training: geloofscommunicatief groepswerk


Milder, Marieke

1 ec

voltijd: 10 cu (5 bijeenkomsten)
deeltijd: 0 cu (0 bijeenkomsten)

Ma GPW jaar 2
Ma GPW/2 jaar 2

Practica

Leiding geven aan geloofscommunicatie in groepsverband stelt je voor een aantal uitdagingen. Die bevinden zich zowel op het niveau van de inhoud als van het proces. In dit practicum bespreken en oefenen we een aantal uitdagingen voor leiders van geloofscommunicatieve groepen.

Van de student wordt een actieve houding tijdens de colleges verwacht, en de bereidheid te oefenen en zich te laten bevragen door medestudenten. De student brengt voor aanvang van het college een casus uit de stagepraktijk in, die een week van tevoren in het bezit is van de overige studenten en de docent.De student schrijft na elk college een reflectieverslag waarin zhij formuleert wat zhij de betreffende bijeenkomst heeft geleerd, en welke eventuele nieuwe vragen het college opriep. Dit verslag is twee dagen voor het volgende college in het bezit van de docent.

Training

 • De student kent enkele groepsdynamische processen die van invloed zijn op geloofscommunicatie.
 • De student kent de eigen leiderschapsstijl en voorkeursstijlen voor samenwerking.

Ma GPW/2

 • 1.1 Gemeenteopbouw:
  - kerkelijke kaart, systeemtheorie
  - kerkmodellen
  -veranderingsprocessen, leiderschap, conflicthantering, groepsdynamica
  -agogiek, m.n. begeleiden van vrijwilligers
 • 1.2 Pastoraat:
  - conceptuele en methodische kennis van het levensbeschouwelijk gesprek;
  - theorie van gespreksvoering, rituelen in het pastoraat, presentietheorie
  - kennis van stromingen: contextueel pastoraat, bevrijdingspastoraat, levensbeschouwelijke counseling, kerygmatisch pastoraat
 • 1.5 Godsdienstpedagogiek:
  - kennis van jeugdcultuur, geloofsbeleving van jongeren
  - inzicht in verschillende benaderingen van geloofseducatie met jongeren en volwassenen (mystagogiek, gemeentepedagogiek, levenslang leren, discipelschapmodel) - kennis van geloofsontwikkeling
  - inzicht in voorbereiding en uitvoering van educatieve trajecten, methodes en methodieken
  - kennis van ontwikkelingen in jeugd- en jongerenwerk
 • 2.2 Intervisie
  - kennis van intervisiemethodieken
 • 2.3 Werkveld GPW
  - kennis van beroepenveld
  - netwerken
  - samenwerken met andere disciplines - omgaan met een organisatiecontext
 • 5.1 Hermeneutiek
  - kennis van hermeneutische theorieën en methoden, taaltheorie
  - inzicht in de methodiek van het leggen van verbanden tussen de religieuze traditie en de actuele situatie
 • 5.3 Interlevensbeschouwelijke communicatie
  - het onderscheiden van de specifieke kenmerken van intra- religieuze en interreligieuze communicatie
  - kennis van verschillende culturen,
  - kennis van voorwaarden voor en methoden van dialoog

Ma GPW

 • 1.1 Gemeenteopbouw:
  - kerkelijke kaart, systeemtheorie
  - kerkmodellen
  -veranderingsprocessen, leiderschap, conflicthantering, groepsdynamica
  -agogiek, m.n. begeleiden van vrijwilligers
 • 1.2 Pastoraat:
  - conceptuele en methodische kennis van het levensbeschouwelijk gesprek;
  - theorie van gespreksvoering, rituelen in het pastoraat, presentietheorie
  - kennis van stromingen: contextueel pastoraat, bevrijdingspastoraat, levensbeschouwelijke counseling, kerygmatisch pastoraat
 • 1.5 Godsdienstpedagogiek:
  - kennis van jeugdcultuur, geloofsbeleving van jongeren
  - inzicht in verschillende benaderingen van geloofseducatie met jongeren en volwassenen (mystagogiek, gemeentepedagogiek, levenslang leren, discipelschapmodel) - kennis van geloofsontwikkeling
  - inzicht in voorbereiding en uitvoering van educatieve trajecten, methodes en methodieken
  - kennis van ontwikkelingen in jeugd- en jongerenwerk
 • 2.2 Intervisie
  - kennis van intervisiemethodieken
 • 2.3 Werkveld GPW
  - kennis van beroepenveld
  - netwerken
  - samenwerken met andere disciplines - omgaan met een organisatiecontext
 • 5.1 Hermeneutiek
  - kennis van hermeneutische theorieën en methoden, taaltheorie
  - inzicht in de methodiek van het leggen van verbanden tussen de religieuze traditie en de actuele situatie
 • 5.3 Interlevensbeschouwelijke communicatie
  - het onderscheiden van de specifieke kenmerken van intra- religieuze en interreligieuze communicatie
  - kennis van verschillende culturen,
  - kennis van voorwaarden voor en methoden van dialoog
 • Na afloop van het college heeft de student handvatten om een geloofsgesprek in een groep op gang te brengen en te begeleiden. De student weet welke interventies in zo’n groepsgesprek helpend zijn, en welke beter achterwege kunnen worden gelaten. De student weet een veilige omgeving te scheppen waarin mensen op verhaal kunnen komen.

Ma GPW/2

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Ma GPW

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

n.v.t.

 • Reflectie/Leerverslag

cijfer 1-10

10 werkdagen

Verplichte literatuur

 • (), . (aanschaffen)

Aanbevolen literatuur