Logo

Studiegids FHTL

2200LVSTTA Theologie van het ambt


Meijers, T.

3 ec

voltijd: 16 cu (8 bijeenkomsten)
deeltijd: 0 cu (0 bijeenkomsten)

Ma GPW jaar 2
Ma GPW/2 jaar 1

Fundamentele en dogmatische theologie

In deze cursus maak je kennis met de katholieke ambtstheologie.
Verduidelijkt wordt dat de katholieke kerk een episcopale kerk is.
De wijding als sacrament is een centraal thema.
Het voorbehoud van de priesterwijding aan gedoopte mannen en het celibaat komen aan bod.
In het tweede deel van de cursus wordt bovenstaand themathiek verdiept en verbreed.

Met uitzondering van de eerste bijeenkomst moet voor iedere bijeenkomst een artikel worden bestudeerd. Bij iedere artikel dien je een vraag te formuleren.

Hoorcollege Tot de tentamenstof behoren de verplichte literatuur en al hetgeen tijdens de colleges aan de orde is gekomen.

 • Het doel van de cursus is (inhoudelijk) dat je inzicht krijgt in de katholieke ambtstheologie.
 • Je komt in contact met gezagsteksten (primaire bronnen) en reflecties daarop (secundaire bronnen).

Ma GPW

  Geen kennisbasis gevonden.

Ma GPW/2

  Geen kennisbasis gevonden.
 • De vaardigheid die wordt aangeleerd is het beoordelen van artikelen zowel qua opzet (aanpak) als qua inhoud (bronnen, argumentatie).

Ma GPW

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Ma GPW/2

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

n.v.t.

 • Schriftelijk tentamen
 • Toepassen
 • Onthouden
 • Analyseren

cijfer 1-10

binnen 15 werkdagen

Verplichte literatuur

 • (), . Catechismus van de katholieke kerk, nrs 1533-1599 (portal)
 • Meijers, T. (2008), Het celibaat als priesterlijke levensstaat. Communio 33, 305-320 (portal)
 • Power, David N. (1991), Order. Systematic Theology. Roman Catholic Perspectives vol II Minneapolis: Fortress Press, 289-304 (portal)

Aanbevolen literatuur