LogoInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19PWBIFI Inleiding filosofie


Maes, Marieke

5 ec

voltijd: 44 cu (22 bijeenkomsten)
deeltijd: 26 cu (13 bijeenkomsten)

Ba GB jaar 1
Ba DRL jaar 1

Wijsbegeerte

De student reflecteert op filosofisch niveau
De student verbindt het filosofisch denken met de andere modulen van het curriculum van de opleiding.
De student kent de grote namen van de de filosofische traditie van het westen en kan deze namen plaatsen in de context.
Zie verder studiehandleiding Inleiding filosofie.

De student leest de opgegeven pagina’s en stelt hierbij kritische vragen. Goed voorbereid zijn voor het college betekent grotere leeropbrengst voor jou zelf en je medestudenten, meer interactie, minder werk voor het tentamen en een grotere kans het in één keer te halen.

Hoorcollege

 • De studenten reflecteren op hun eigen vooronderstellingen. Studenten reproduceren de grote thema's van de filosofie. Zij verbinden filosofisch denken met de andere modulen van de opleiding en de praktijken waarvoor wordt opgeleid.

Ba DRL

 • 1.1 Kennis van en inzicht in religie in de diverse wetenschappelijke benaderingen en culturele contexten; zoals Bijbelwetenschappen en systematische theologie, en vakken als godsdienstwijsbegeerte, religiegeschiedenis en godsdienstsociologie.

Ba GB

 • 3.1 Kennis van bronteksten van de eigen traditie
  - inleidingsvragen
  - theologie O.T en N.T. c.q. kerkelijke traditie, Koran et cetera,
  - basiskennis van inhoud en genres (o.a. poëzie, profetie, apocalyptiek)
 • 4.2 Filosofie
  - kennis van enkele invloedrijke denkers: grondleggers, klassieken en modernen;
  - enkele centrale begrippen van de filosofische ideeën - kennis van de cultureel-maatschappelijke context.
  - modellen van zingeving
 

Ba DRL

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Ba GB

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Toegelaten zijn tot de opleiding

Opdrachten

halverwege

 • Kennistoets

cijfer 1-10

Verplichte literatuur

 • Bor J. (red.) (2003 of la), 25 Eeuwen Westerse Filosofie. Amsterdam: Boom (aanschaffen)
 • Savater Fernando (2004 2017), De vragen van het leven. Utrecht: Bijleveld (aanschaffen)

Aanbevolen literatuur

 • Bor, Jan en Errit Petersma (2000), De Verbeelding van het denken. Amsterdam: Contact
 • Gaarder Jostein (2010), De wereld van Sofie. Antwerpen: Houtekiet/Fontein