Logo Fontys Hogeschool Theologie LevensbeschouwingInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19PPTITB Inleiding theologie van de beroepspraktijk

5 ec

voltijd: 44 cu (22 bijeenkomsten)
deeltijd: 26 cu (13 bijeenkomsten)

Ba Gb jaar 1
Ba Drl jaar 1

Pastorale en liturgische theologie

Praktische Theologie is een onderzoeksmethode om vanuit een praktische vraag te komen tot een verbeterde manier van handelen. In dit college gaan we ontdekken hoe deze methode werkt en welke waarde deze methode heeft voor de beroepspraktijk. Er zijn een viertal Encyclopedie colleges voor de voltijdsstudenten, waarin we vanuit teksten naar de Praktische theologie kijken vanuit andere theologische disciplines.

Van de studenten wordt op de eerste plaats verwacht dat zij de lesstof hebben gelezen. Dit is cruciaal voor het beklijven van de lesstof.
Daarnaast zal er in de les gebruik gemaakt worden van opdrachten, die in het college zelf worden uitgevoerd. Verwacht wordt dat de student actief hieraan meedoet.

Werkcollege

 • Studenten benoemen de definitie van praktische theologie in eigen woorden
 • Studenten benoemen in eigen woorden wat zij zien als de context waarin de praktische theologie zich begeeft (o.a. individualisering)
 • Studenten passen de methode van praktische theologie toe op een situatie/ thema uit de dagelijkse praktijk

Ba Gb

 • 2.4 Theologie als ambacht
  - kennis van de theologische disciplines
  - zicht op het eigene van hbo-theologie, met name op de toepasbaarheid van theologische inhouden in de beroepspraktijk
  -kennis en elementaire beheersing van methoden van kwalitatief en kwantitatief (theologisch) onderzoek
  - ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden en een onderzoeksattitude die past bij de professionele beroepspraktijk van de hbo-theoloog en het niveau van beroepsmatig handelen dat van hem of haar wordt verwacht.

Ba Drl

 • 1.1 Kennis van en inzicht in religie in de diverse wetenschappelijke benaderingen en culturele contexten; zoals Bijbelwetenschappen en systematische theologie, en vakken als godsdienstwijsbegeerte, religiegeschiedenis en godsdienstsociologie.
 • 8.1 Kennis van en inzicht in de plaats van het vak in de culturele, historische en maatschappelijke context.
  Toepassing van levensbeschouwelijke, religieuze of religiewetenschappelijke optiek op basis van informatie en argumenten.
 

Ba Gb

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Ba Drl

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

 • Werkstuk
 • Werkstuk

cijfer 1-10

10 werkdagen

Verplichte literatuur

 • Dillen, A en Gļæ½rtner, S (2015), Praktische theologie. Tielt: Lannoo (aanschaffen)

Aanbevolen literatuur