LogoInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19PPTITB Inleiding theologie van de beroepspraktijk

5 ec

voltijd: 44 cu (22 bijeenkomsten)
deeltijd: 26 cu (13 bijeenkomsten)

Pastorale en liturgische theologie

Praktische Theologie is een onderzoeksmethode om vanuit een praktische vraag te komen tot een verbeterde manier van handelen. In dit college gaan we ontdekken hoe deze methode werkt en welke waarde deze methode heeft voor de beroepspraktijk. Er zijn een viertal Encyclopedie colleges voor de voltijdsstudenten, waarin we vanuit teksten naar de Praktische theologie kijken vanuit andere theologische disciplines.

Van de studenten wordt op de eerste plaats verwacht dat zij de lesstof hebben gelezen. Dit is cruciaal voor het beklijven van de lesstof.
Daarnaast zal er in de les gebruik gemaakt worden van opdrachten, die in het college zelf worden uitgevoerd. Verwacht wordt dat de student actief hieraan meedoet.

Werkcollege

  • Werkstuk
  • Werkstuk

cijfer 1-10

10 werkdagen

Verplichte literatuur

  • Dillen, A en Gļæ½rtner, S (2015), Praktische theologie. Tielt: Lannoo (aanschaffen)

Aanbevolen literatuur