LogoInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19PSWISW Inleiding sociale wetenschappen


Martinus, Mirte

5 ec

voltijd: 44 cu (22 bijeenkomsten)
deeltijd: 26 cu (13 bijeenkomsten)

Ba GB jaar 1
Ba DRL jaar 1

Menswetenschappen

In de module worden de twee belangrijkste sociale wetenschappen verkend: de sociologie en de psychologie. Aan de hand van sociaal-wetenschappelijke theorieën en begrippen wordt duidelijk wat de specifieke zienswijze van deze twee stromingen is. Aan de hand van verschillende voorbeelden wordt duidelijk hoe de sociale wetenschappen gebruikt kunnen worden voor de praktijk in kerk, school en samenleving.

Bestuderen van te behandelen stof en van daaruit actieve bijdrage aan het college

Hoorcollege

 • - De student(e) verwerft inzicht in het eigen karakter van de sociologische en psychologische benaderingen
 • - De student(e) verwerft kennis van en inzicht in de sociale optiek als de benadering van de werkelijkheid
 • - De student(e) verwerft kennis van en inzicht in de psychische optiek als de benadering van de werkelijkheid
 • - de student(e) leert de verbindingen van de sociale wetenschappen met de theologie

Ba GB

 • 1.1 Gemeenteopbouw:
  - kerkelijke kaart, systeemtheorie
  - kerkmodellen
  -veranderingsprocessen, leiderschap, conflicthantering, groepsdynamica
  -agogiek, m.n. begeleiden van vrijwilligers

Ba DRL

  Geen kennisbasis gevonden.
 

Ba GB

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Ba DRL

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

iedereen die is toegelaten tot de opleiding is welkom

Opdrachten

Opdrachten uit het boek

huiswerkopdrachten gedurende de collegereeks

feedback

 • Kennistoets
 • Begrijpen
 • Toepassen
 • Analyseren
 • Synthetiseren

cijfer 1-10

14 werkdagen

Verplichte literatuur

Aanbevolen literatuur