Logo

Studiegids FHTL

19PSWISW Inleiding sociale wetenschappen


Grit, Kor

5 ec

voltijd: 44 cu (22 bijeenkomsten)
deeltijd: 26 cu (13 bijeenkomsten)

Ba GB jaar 1

Menswetenschappen

Ba GB

    Geen kennisbasis gevonden.
 

Ba GB

    Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

cijfer 1-10

Verplichte literatuur

Aanbevolen literatuur