LogoInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19PBVCOM Communicatieve vaardigheden

3 ec

voltijd: 68 cu (34 bijeenkomsten)
deeltijd: 32 cu (16 bijeenkomsten)

Beroepsvoorbereiding

Drie terreinen bestrijkt deze module:
1. Gespreksvaardigheden (10 bijeenkomsten)
2. Presentatievaardigheden (12 bijeenkomsten)
3. Stemgebruik (12 bijeenkomsten)

De module wordt afgetekend als je voor elk onderdeel een voldoende hebt behaald. De eisen voor een voldoende staan in de afzonderlijke studiewijzers van de onderdelen.

Actieve deelname aan de bijeenkomsten.
Presentatievaardigheden: je schrijft een tekst als onderdeel van het schriftelijk taalgebruik, je levert deze in ter beoordeling. Verder houd je een korte presentatie van enkele minuten. Hierop krijg je feedback.

Werkcollege

De drie onderdelen worden na elkaar gegeven. Ze staan in relatie tot elkaar. Voor stemgebruik moet je het onderdeel presentatievaardigheden voldoende hebben afgesloten.

Opdrachten

Na afloop van een specifiek onderdeel (gespreksvaardigheden, presentatievaardigheden, stemgebruik)

De drie onderdelen worden apart beoordeeld. Elk onderdeel moet voldoende zijn.

  • Reflectie/Leerverslag
  • Presentatie
  • Werkstuk
  • Toepassen

cijfer 1-10

10 werkdagen na inlevering

Verplichte literatuur

  • Braas C.W.P. , J.S. Kat, I. Ville (2010), Presenteren. Noordhoff Uitgevers B.V., 5e druk NIEUW AANSCHAFFEN (aanschaffen)
  • Lang,G en H.T. van der Molen (2016), Psychologische gespreksvoering. Amsterdam: Boom, 17e druk (aanschaffen)
  • Oomkes, F. & A.Garner (1997), Praten met plezier. Amsterdam: Boom, 71-95 (portal)
  • Oomkes, F.R. (1995), Training als beroep, deel 2A. Amsterdam: Boom, pp. 57-65, 109-130 (portal)

Aanbevolen literatuur