Logo Fontys Hogeschool Theologie LevensbeschouwingInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19PBVCOM Communicatieve vaardigheden

3 ec

voltijd: 68 cu (34 bijeenkomsten)
deeltijd: 32 cu (16 bijeenkomsten)

Ba Gb jaar 1
Ba Drl jaar 1

Beroepsvoorbereiding

Drie terreinen bestrijkt deze module:
1. Gespreksvaardigheden (10 bijeenkomsten)
2. Presentatievaardigheden (12 bijeenkomsten)
3. Stemgebruik (12 bijeenkomsten)

De module wordt afgetekend als je voor elk onderdeel een voldoende hebt behaald. De eisen voor een voldoende staan in de afzonderlijke studiewijzers van de onderdelen.

Actieve deelname aan de bijeenkomsten.
Presentatievaardigheden: je schrijft een tekst als onderdeel van het schriftelijk taalgebruik, je levert deze in ter beoordeling. Verder houd je een korte presentatie van enkele minuten. Hierop krijg je feedback.

Werkcollege

 • Gespreksvaardigheden: kennis van de elementaire principes van psychologische gespreksvoering en deze kunnen toepassen.
 • Presentatievaardigheden: De student past technieken van mondelinge presentatievaardigheden toe, met als doel de eigen presentatievaardigheid op een hoger niveau te brengen.
 • Presentatievaardigheden: de student onderzoekt zijn/ haar eigen taalniveau, staat open voor feedback op zijn of haar schriftelijk taalgebruik en neemt stappen om tot verbetering te komen.

Ba Gb

 • 1.2 Pastoraat:
  - conceptuele en methodische kennis van het levensbeschouwelijk gesprek;
  - theorie van gespreksvoering, rituelen in het pastoraat, presentietheorie
  - kennis van stromingen: contextueel pastoraat, bevrijdingspastoraat, levensbeschouwelijke counseling, kerygmatisch pastoraat
 • 1.6 Liturgie en ritueel
  - kennis van liturgie en ritueel in de eigen traditie
  - doordenking van de functie van rituelen in godsdienst in het algemeen
  - kennis van bronnen en methoden voor liturgische en/of rituele vormgeving van belangrijke levensmomenten

Ba Drl

 • 3.2 Kennis van, inzicht in en toepassen van vormen van (interreligieuze) communicatie benoemen en de processen daarbinnen.
 

Ba Gb

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Ba Drl

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

De drie onderdelen worden na elkaar gegeven. Ze staan in relatie tot elkaar. Voor stemgebruik moet je het onderdeel presentatievaardigheden voldoende hebben afgesloten.

Opdrachten

Na afloop van een specifiek onderdeel (gespreksvaardigheden, presentatievaardigheden, stemgebruik)

De drie onderdelen worden apart beoordeeld. Elk onderdeel moet voldoende zijn.

 • Reflectie/Leerverslag
 • Presentatie
 • Werkstuk
 • Toepassen

cijfer 1-10

10 werkdagen na inlevering

Verplichte literatuur

 • Braas C.W.P. , J.S. Kat, I. Ville (2010), Presenteren. Noordhoff Uitgevers B.V., 5e druk NIEUW AANSCHAFFEN (aanschaffen)
 • Lang,G en H.T. van der Molen (2016), Psychologische gespreksvoering. Amsterdam: Boom, 17e druk (aanschaffen)
 • Oomkes, F. & A.Garner (1997), Praten met plezier. Amsterdam: Boom, 71-95 (portal)
 • Oomkes, F.R. (1995), Training als beroep, deel 2A. Amsterdam: Boom, pp. 57-65, 109-130 (portal)

Aanbevolen literatuur